Friday, July 12, 2024

Det stora blå hålet "BELIZE"

magazineTuristmålDet stora blå hålet "BELIZE"

Den gjordes känd av äventyraren Jacques Cousteau, som förklarade den som en av de tio bästa dykplatserna i världen 1971 och därmed hjälpte Belize att förvandlas till en riktig turistattraktion.

Det stora blå hålet BELIZE

Det blå "hålet" ligger i mitten av Belizes fyrrev, några dussin kilometer från kusten och det är resultatet av kollapsen av havsbotten under istider. Det var en gång ett torrt kalkstensgrottsystem fyllt med stalaktiter och stalagmiter. När grottan kollapsade på grund av stigande havsnivåer bildades slukhålet vid fyra tillfällen under perioden för mellan 10,000 150,000 och 2016 2016 år sedan. Varje gång havets nivå steg fylldes en grotta med vatten och botten blev djupare. I slutet rasade taket och en stor cirkulär hall byggdes och vattennivån höjdes till nuvarande nivå.

Det stora blå hålet BELIZE

Nu anses systemet vara en vertikal grotta. Det är vattendjupet som ger en sådan djupblå färg som lockar många besökare från hela världen, dykare som kommer inte bara för att utforska skönheten utan också på grund av mångfalden av marina djur som lever i den.

Mest populär