Integritetspolicy

Ikraftträdandedatum: 2020-10-12

 1. Beskrivning

Välkommen till Travel S Helper.

Travel S Helper ("oss", "vi" eller "vår") https://travelshelper.com (hädanefter omnämnd som "Service").

Vår integritetspolicy styr ditt besök på https://travelshelper.com, och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som är resultatet av din användning av vår tjänst.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat definieras i denna integritetspolicy har termerna som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra användarvillkor.

Våra villkor ("Villkor") styr all användning av vår tjänst och tillsammans med integritetspolicyn utgör ditt avtal med oss ​​("avtal").

 1. Definitioner

SERVICE betyder webbplatsen https://travelshelper.com som drivs av Travel S Helper.

PERSONUPPGIFTER betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information antingen i vår ägo eller sannolikt kommer i vår ägo).

ANVÄNDNINGSDATA är data som samlas in automatiskt, antingen genererad av användningen av tjänsten eller från tjänstens infrastruktur i sig (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).

COOKIES är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

DATAKONTROLLERA betyder en fysisk eller juridisk person som (antingen ensam eller tillsammans eller gemensamt med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt eventuella personuppgifter behandlas eller ska behandlas. För syftet med denna integritetspolicy är vi en personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

DATAPROCESSORER (ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER) betyder varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

DATAÄMNE är varje levande individ som är föremål för personuppgifter.

ANVÄNDAREN är individen som använder vår tjänst. Användaren motsvarar den registrerade, som är föremål för personuppgifter.

 1. Insamling och användning

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

 1. Typer av data samlad

Personuppgifter

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personlig information"). Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

0.1. E-postadress

0.2. Förnamn och efternamn

0.3. Telefonnummer

0.4. Adress, land, stat, provins, postnummer, stad

0.5. Cookies och användningsdata

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken.

Användningsdata

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår Tjänst eller när du använder Tjänsten via eller via vilken enhet som helst (”Användningsdata”).

Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som datorns Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du använder tjänsten med en enhet kan denna användningsdata innehålla information såsom vilken typ av enhet du använder, din enhets unika ID, din enhets IP-adress, din enhets operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder, unik enhet identifierare och andra diagnostiska data.

Spåra kakedata

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår service och vi håller viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också såsom fyr, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår Service.

Exempel på kakor vi använder:

0.1. Sessionscookies: Vi använder Session Cookies för att använda vår service.

0.2. Preferenscookies: Vi använder Preference Cookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.

0.3. Säkerhetscookies: Vi använder säkerhetskakor av säkerhetsskäl.

0.4. Reklamkakor: Reklamkakor används för att hjälpa dig med annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

Övriga data

När vi använder vår tjänst kan vi också samla in följande information: kön, ålder, födelsedatum, födelseort, passuppgifter, medborgarskap, registrering på bostadsort och faktisk adress, telefonnummer (jobb, mobil), detaljer om dokument om utbildning, kvalifikationer, yrkesutbildning, anställningsavtal, NDA-avtal, information om bonusar och ersättningar, information om civilstånd, familjemedlemmar, personnummer (eller annan skattebetalare), kontorsplats och andra uppgifter.

 1. Användning av data

Travel S Helper använder den insamlade informationen för olika ändamål:

0.1. att tillhandahålla och underhålla vår tjänst;

0.2. för att meddela dig om ändringar i vår tjänst;

0.3. för att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det;

0.4. att tillhandahålla kundsupport;

0.5. att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst;

0.6. för att övervaka användningen av vår tjänst;

0.7. att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem;

0.8. för att uppfylla något annat syfte för vilket du tillhandahåller det;

0.9. att utföra våra skyldigheter och upprätthålla våra rättigheter som härrör från alla avtal som ingåtts mellan dig och oss, inklusive för fakturering och inkasso;

0.10. att förse dig med meddelanden om ditt konto och/eller prenumeration, inklusive meddelanden om upphörande och förnyelse, e-postinstruktioner, etc.;

0.11. för att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information;

0.12. på något annat sätt som vi kan beskriva när du tillhandahåller informationen;

0.13. för något annat ändamål med ditt samtycke.

 1. Retention av data

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som är nödvändiga för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi behåller och använder dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Vi kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare period, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår Tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

 1. Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer belägna utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagarna om dataskydd kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Nederländerna och väljer att lämna information till oss, vänligen notera att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till Nederländerna och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.

Travel S Helper kommer att vidta alla de åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

 1. Upplämnande av data

Vi kan avslöja personlig information som vi samlar in, eller så tillhandahåller du:

0.1. Avslöjande för brottsbekämpning.

Under vissa omständigheter kan vi bli skyldiga att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter.

0.2. Affärstransaktion.

Om vi ​​eller våra dotterbolag är involverade i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras.

0.3. Andra fall. Vi kan även avslöja din information:

0.3.1. till våra dotterbolag och dotterbolag;

0.3.2. till entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet;

0.3.3. för att uppfylla det syfte för vilket du tillhandahåller det;

0.3.4. i syfte att inkludera ditt företags logotyp på vår webbplats;

0.3.5. för något annat syfte som avslöjas av oss när du tillhandahåller informationen;

0.3.6. med ditt samtycke i alla andra fall;

0.3.7. om vi anser att avslöjandet är nödvändigt eller lämpligt för att skydda företagets, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

 1. Säkerhet av data

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

 1. Dina skydd för personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter som omfattas av GDPR.

Vi strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, ta bort eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen maila oss på office@travelshelper.com.

Under vissa omständigheter har du följande personuppgifter:

0.1. rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig;

0.2. rätt till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig;

0.3. rätten att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter;

0.4. begränsningsrätten. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter;

0.5. rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt förekommande format;

0.6. rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter;

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Observera att vi kanske inte kan tillhandahålla tjänster utan vissa nödvändiga uppgifter.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 1. Dina dataskyddsrättigheter enligt California Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA är den första statliga lagen i landet som kräver att kommersiella webbplatser och onlinetjänster publicerar en integritetspolicy. Lagens räckvidd sträcker sig långt utanför Kalifornien för att kräva att en person eller ett företag i USA (och tänkbart världen) som driver webbplatser som samlar in personligt identifierbar information från Kaliforniens konsumenter ska lägga upp en iögonfallande integritetspolicy på sin webbplats som anger exakt vilken information som samlas in och de individer som det delas med och att följa denna policy.

Enligt CalOPPA håller vi till följande:

0.1. användare kan besöka vår webbplats anonymt;

0.2. vår integritetspolicylänk innehåller ordet "Sekretess", och kan enkelt hittas på hemsidan på vår webbplats;

0.3. användare kommer att meddelas om ändringar av sekretesspolicyn på vår sekretesspolicysida;

0.4. användare kan ändra sin personliga information genom att maila oss på office@travelshelper.com.

Vår policy för "Spåra inte"-signaler:

Vi hedrar Do Not Track-signaler och spårar inte, planterar cookies eller använder inte reklam när en Do Not Track-webbläsarmekanism är på plats. Spåra inte är en inställning du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill bli spårad.

Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller Inställningar i din webbläsare.

 1. Dina dataskyddsrättigheter enligt California Consumer Privacy Act (CCPA)

Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att få reda på vilka uppgifter vi samlar in om dig, be att få radera dina uppgifter och inte sälja (dela) dem. För att utöva dina dataskyddsrättigheter kan du göra vissa förfrågningar och fråga oss:

0.1. Vilken personlig information vi har om dig. Om du gör denna begäran återkommer vi till dig:

0.0.1. De kategorier av personlig information som vi har samlat in om dig.

0.0.2. De kategorier av källor från vilka vi samlar in din personliga information.

0.0.3. Det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja din personliga information.

0.0.4. De kategorier av tredje parter som vi delar personlig information med.

0.0.5. De specifika delar av personlig information som vi har samlat in om dig.

0.0.6. En lista över kategorier av personlig information som vi har sålt, tillsammans med kategorin för alla andra företag vi sålde den till. Om vi ​​inte har sålt din personliga information kommer vi att informera dig om det.

0.0.7. En lista över kategorier av personlig information som vi har avslöjat i affärssyfte, tillsammans med kategorin för alla andra företag som vi delat den med.

Observera att du har rätt att be oss att ge dig denna information upp till två gånger under en rullande tolvmånadersperiod. När du gör denna begäran kan informationen som tillhandahålls begränsas till den personliga information som vi samlat in om dig under de senaste 12 månaderna.

0.2. För att radera din personliga information. Om du gör denna begäran kommer vi att radera den personliga information vi har om dig från och med datumet för din begäran från våra register och uppmanar alla tjänsteleverantörer att göra detsamma. I vissa fall kan radering ske genom avidentifiering av informationen. Om du väljer att radera din personliga information kanske du inte kan använda vissa funktioner som kräver att din personliga information fungerar.

0.3. För att sluta sälja din personliga information. Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till någon tredje part i något syfte. Vi säljer inte din personliga information för pengar. Under vissa omständigheter kan dock en överföring av personlig information till en tredje part, eller inom vår familj av företag, utan ekonomisk ersättning betraktas som en "försäljning" enligt Kaliforniens lag. Du är den enda ägaren till dina personuppgifter och kan när som helst begära utlämnande eller radering.

Om du skickar in en begäran om att sluta sälja din personliga information kommer vi att sluta göra sådana överföringar.

Observera att om du ber oss att radera eller sluta sälja din data kan det påverka din upplevelse med oss ​​och du kanske inte kan delta i vissa program eller medlemstjänster som kräver att din personliga information används för att fungera. Men under inga omständigheter kommer vi att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter.

För att utöva dina dataskyddsrättigheter i Kalifornien som beskrivs ovan, skicka din begäran via e-post: office@travelshelper.com.

Dina dataskyddsrättigheter, som beskrivs ovan, omfattas av CCPA, en förkortning för California Consumer Privacy Act. För att ta reda på mer, besök den officiella webbplatsen för California Legislative Information. CCPA trädde i kraft den 01/01/2020.

 1. Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredje parts företag och individer för att underlätta vår tjänst ("Tjänsteleverantörer"), tillhandahåller Tjänster för vår räkning, utför Tjänsterelaterade tjänster eller hjälper oss att analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på vår vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

 1. Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 1. CI/CD-verktyg

Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer för att automatisera utvecklingsprocessen för vår tjänst.

 1. reklam

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att visa annonser till dig för att hjälpa till att stödja och behålla vår service.

 1. Behavioral Remarketing

Vi kan använda remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst.

 1. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

 1. Barnens integritet

Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn under 18 år ("Barn" or "Barn").

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 18. Om du blir medveten om att ett barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

 1. Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "ikraftträdandedatum" överst i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.

 1. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post: office@travelshelper.com.