Friday, July 19, 2024

Øya Vaadhoo blinker av fluorescerende bølger

magazineUvanlige stederØya Vaadhoo blinker av fluorescerende bølger

Øya Vaadhoo er omgitt av neonfluorescerende blå bølger, så stranden ser ut som den er dekket med stjerner.

Vaadhoo har bare 550 innbyggere og stranden er himmelblå. Når det blir mørkt, blir bølgene fluorescerende.

Øya Vaadhoo blinker av fluorescerende bølger

Dinoflagellater, en art av marine planteplanktonmikroorganismer, frigjør blå limunescens fordi det er deres forsvarsmekanisme for å avskrekke rovdyr.

Når fisk spiser dem, fortsetter dinoflagellater å skinne i dem, noe som setter fisk i fare fra større rovdyr.

Øya Vaadhoo blinker av fluorescerende bølger

Det er en vitenskapelig forklaring på den fluorescerende gløden til bølger, men den er litt mer komplisert.

Når mikroorganismer flyter rundt, sender disse bevegelsene i vannet nemlig elektriske impulser rundt et rom fylt med proton. -luciferin.

Når alt dette kommer i kontakt med oksygen, dannes et fluorescerende neonblått lys, som gjør denne stranden dekket av "stjernebølger".

Øya Vaadhoo blinker av fluorescerende bølger

Mest populær