Vilkår og betingelser

Sist oppdatert: 2020-10-12

1. Introduksjon

Velkommen til Travel S Helper (“Selskap”, “vi”, “vårt”, “oss”)!

Disse vilkårene for bruk ("Vilkår", "Vilkår for bruk") styrer din bruk av nettstedet vårt som ligger på https://travelshelper.com (sammen eller individuelt “Tjeneste”) som drives av Travel S Helper.

Personvernreglene våre styrer også din bruk av tjenesten vår og forklarer hvordan vi samler inn, ivaretar og avslører informasjon som følger av din bruk av våre websider.

Din avtale med oss ​​inkluderer disse vilkårene og våre personvernregler ("Avtaler"). Du erkjenner at du har lest og forstått Avtaler, og samtykker i å være bundet av dem.

Hvis du ikke er enig (eller ikke kan overholde) avtaler, kan det hende du ikke bruker tjenesten, men gi oss beskjed via e-post til office@travelshelper.com slik at vi kan prøve å finne en løsning. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som ønsker tilgang eller bruk av Tjenesten.

2. kommunikasjon

Ved å bruke tjenesten vår godtar du å abonnere på nyhetsbrev, markedsførings- eller reklamemateriell og annen informasjon vi kan sende. Du kan imidlertid velge bort å motta noen eller alle av disse kommunikasjonene fra oss ved å følge avmeldingslenken eller ved å sende en e-post til office@travelshelper.com.

3. Konkurranser, konkurranser og kampanjer

Eventuelle konkurranser, konkurranser eller andre kampanjer (samlet “kampanjer”) som er gjort tilgjengelig gjennom Tjenesten, kan styres av regler som er atskilt fra disse vilkårene for bruk. Hvis du deltar i kampanjer, kan du lese gjeldende regler så vel som personvernreglene våre. Hvis reglene for en kampanje kommer i konflikt med disse vilkårene for bruk, vil promoteringsreglene gjelde.

4. Innhold

Tjenesten vår lar deg legge ut, lenke, lagre, dele og på annen måte gjøre tilgjengelig viss informasjon, tekst, grafikk, videoer eller annet materiale ("Innhold"). Du er ansvarlig for innhold du legger ut på eller gjennom tjenesten, inkludert dets lovlighet, pålitelighet og hensiktsmessighet.

Ved å legge ut innhold på eller gjennom tjenesten, representerer og garanterer du at: (i) innholdet er ditt (du eier det) og/eller du har rett til å bruke det og retten til å gi oss rettighetene og lisensen som er gitt i disse vilkårene , og (ii) at publisering av innholdet ditt på eller gjennom tjenesten ikke krenker personvernrettigheter, publisitetsrettigheter, opphavsrettigheter, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter til noen person eller enhet. Vi forbeholder oss retten til å avslutte kontoen til alle som blir funnet å krenke en opphavsrett.

Du beholder alle dine rettigheter til innhold du sender inn, legger ut eller viser på eller gjennom tjenesten, og du er ansvarlig for å beskytte disse rettighetene. Vi tar ikke noe ansvar og påtar oss intet ansvar for innhold du eller tredjeparts innlegg på eller gjennom tjenesten. Ved å legge ut innhold ved å bruke tjenesten gir du oss imidlertid rett og lisens til å bruke, modifisere, offentlig utføre, offentlig vise, reprodusere og distribuere slikt innhold på og gjennom tjenesten. Du godtar at denne lisensen inkluderer retten for oss til å gjøre innholdet ditt tilgjengelig for andre brukere av tjenesten, som også kan bruke innholdet ditt underlagt disse vilkårene.

Travel S Helper har rett, men ikke plikt, til å overvåke og redigere alt innhold levert av brukere.

I tillegg er innhold funnet på eller gjennom denne tjenesten Travel S Helpers eiendom eller brukes med tillatelse. Du kan ikke distribuere, modifisere, overføre, gjenbruke, laste ned, reposte, kopiere eller bruke nevnte innhold, enten det er helt eller delvis, for kommersielle formål eller for personlig vinning, uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra oss.

5. Forbudte bruksområder

Du kan bare bruke Tjenesten til lovlige formål og i samsvar med Vilkårene. Du samtykker i å ikke bruke tjenesten:

0.1. På noen måte som bryter gjeldende nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift.

0.2. I den hensikt å utnytte, skade eller forsøke å utnytte eller skade mindreårige på noen måte ved å utsette dem for upassende innhold eller på annen måte.

0.3. Å overføre eller anskaffe sending av reklamemateriell eller reklamemateriell, inkludert “søppelpost”, “kjedebrev”, “spam” eller annen lignende oppfordring.

0.4. Å etterligne seg eller forsøke å etterligne seg selskap, en ansatt i selskapet, en annen bruker eller noen annen person eller enhet.

0.5. På noen måte som krenker andres rettigheter, eller på noen måte er ulovlig, truende, uredelig eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlig, ulovlig, uredelig eller skadelig formål eller aktivitet.

0.6. Å engasjere seg i annen oppførsel som begrenser eller hemmer noens bruk eller glede av tjenesten, eller som, som bestemt av oss, kan skade eller fornærme selskap eller brukere av tjenesten eller utsette dem for ansvar.

I tillegg samtykker du i å ikke:

0.1. Bruk Tjenesten på noen måte som kan deaktivere, overbelaste, skade eller forringe Tjenesten eller forstyrre noen annen parts bruk av Tjenesten, inkludert deres evne til å delta i sanntidsaktiviteter gjennom Tjenesten.

0.2. Bruk en hvilken som helst robot, edderkopp eller annen automatisk enhet, prosess eller måte å få tilgang til tjenesten til ethvert formål, inkludert overvåking eller kopiering av materialet på tjenesten.

0.3. Bruk en hvilken som helst manuell prosess for å overvåke eller kopiere noe av materialet på Tjenesten eller til andre uautoriserte formål uten vårt forutgående skriftlige samtykke.

0.4. Bruk hvilken som helst enhet, programvare eller rutine som forstyrrer korrekt bruk av tjenesten.

0.5. Introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig.

0.6. Forsøk å få uautorisert tilgang til, forstyrre, skade eller forstyrre deler av Tjenesten, serveren som Tjenesten er lagret på, eller en server, datamaskin eller database koblet til Tjenesten.

0.7. Attack Service via et angrep om nektelse av tjeneste eller et distribuert angrep om nektelse av tjeneste.

0.8. Gjør tiltak som kan skade eller forfalsk bedriftsvurdering.

0.9. Forsøk ellers å forstyrre riktig bruk av Tjenesten.

6. Analytics

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av vår tjeneste.

7. Ingen bruk av mindreårige

Tjenesten er kun ment for tilgang og bruk av individer som er minst 18 år gammel. Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, garanterer og representerer du at du er minst atten (18) år og med full autoritet, rett og kapasitet til å inngå denne avtalen og overholde alle vilkårene og betingelsene i Vilkårene. Hvis du ikke er minst atten (18) år gammel, har du forbud mot både tilgang og bruk av Tjeneste.

8. Opphavsrett

Tjenesten og dens originale innhold (unntatt innhold levert av brukere), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Travel S Helper og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre lover i og utenlandske land. Våre varemerker kan ikke brukes i forbindelse med produkter eller tjenester uten skriftlig forhåndssamtykke fra Travel S Helper.

9. Opphavsrettspolicy

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Det er vår policy å svare på ethvert påstand om at innhold som er lagt ut på tjenesten krenker opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter (“krenkelse”) av enhver person eller enhet.

Hvis du er en opphavsrettseier, eller autorisert på vegne av en, og du mener at det opphavsrettsbeskyttede verket har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, vennligst send inn kravet ditt via e-post til office@travelshelper.com, med emnelinjen: "Krenkelse av opphavsrett" og inkludere i kravet ditt en detaljert beskrivelse av det påståtte bruddet som beskrevet nedenfor, under "DMCA-merknad og prosedyre for krav om brudd på opphavsrett"

Du kan bli holdt ansvarlig for skader (inkludert kostnader og advokatavgift) for feilrepresentasjon eller dårlig tro påstander om brudd på alt innhold som finnes på og / eller gjennom tjenesten på din copyright.

10. DMCA-merknad og prosedyre for påstander om brudd på opphavsrett

Du kan sende inn et varsel i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ved å gi vår copyrightagent følgende informasjon skriftlig (se 17 USC 512 (c) (3) for mer detalj):

0.1. en elektronisk eller fysisk signatur fra den personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av copyrightens interesse;

0.2. en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder har blitt krenket, inkludert URL-adressen (dvs. websiden adresse) til stedet der det opphavsrettsbeskyttede verket eksisterer eller en kopi av det opphavsrettsbeskyttede verket;

0.3. identifikasjon av URL-en eller annet spesifikt sted på tjenesten der materialet du hevder krenker, ligger;

0.4. din adresse, telefonnummer og e-postadresse;

0.5. en uttalelse fra deg om at du har god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av rettighetshaveren, dens agent eller loven;

0.6. en uttalelse fra deg, gitt under straff for mened, om at informasjonen ovenfor i varselet ditt er nøyaktig og at du er opphavsrettseieren eller autorisert til å handle på opphavsrettseierens vegne.

Du kan kontakte vår opphavsrettsagent via e-post på office@travelshelper.com.

11. Feilrapportering og tilbakemelding

Du kan enten gi oss direkte på office@travelshelper.com eller via tredjeparts nettsteder og verktøy med informasjon og tilbakemeldinger angående feil, forslag til forbedringer, ideer, problemer, klager og andre forhold knyttet til tjenesten vår ("tilbakemelding"). Du erkjenner og godtar at: (i) du ikke skal beholde, erverve eller hevde noen immaterielle rettigheter eller andre rettigheter, eiendommer eller interesser i eller til tilbakemeldingen; (ii) Selskapet kan ha utviklingsideer som ligner på tilbakemeldingen; (iii) Tilbakemelding inneholder ikke konfidensiell informasjon eller proprietær informasjon fra deg eller noen tredjepart; og (iv) Selskapet er ikke underlagt noen forpliktelse til konfidensialitet med hensyn til tilbakemeldingen. I tilfelle overføring av eierskapet til tilbakemeldingen ikke er mulig på grunn av gjeldende obligatoriske lover, gir du selskapet og dets tilknyttede selskaper en eksklusiv, overførbar, ugjenkallelig, gratis, underlisensierbar, ubegrenset og evigvarende bruksrett ( inkludert kopiere, modifisere, lage avledede verk, publisere, distribuere og kommersialisere) Tilbakemelding på enhver måte og til ethvert formål.

12. Lenker til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Travel S Helper.

Travel S Helper har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Vi garanterer ikke tilbudene til noen av disse enhetene/individene eller deres nettsteder.

DU ERKJENT OG SAMTYKKER AT SELSKAPET IKKE SKAL ANSVARLIG ELLER ANSVARLIG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR ENGEL SKADE ELLER TAP FORÅRSAKET ELLER PÅSTÅTT FOR Å FORÅRSAKE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER PÅLITELIGHET PÅ NOE SÅ INNHOLD, GODSVARER ELLER SERVICE SÅDANE TREDJEPARTS NETTSIDER ELLER TJENESTER.

VI RÅDER DEG STERKT TIL Å LESE VILKÅRENE FOR TJENESTE- OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR ENTRE TREDJEPARTS NETTSIDER ELLER TJENESTER SOM DU BESØKER.

13. Ansvarsfraskrivelse

Disse tjenestene leveres av selskapet på et "SOM ER" OG "SOM TILGJENGELIG" GRUNNLEGG. SELSKAPET INNGJØR INGEN UTRYKKELSER ELLER GARANTIER FOR NOEN SLAG, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, BETYDT TIL DRIFT AV TJENESTENE ELLER INFORMASJON, INNHOLD ELLER MATERIALER INKLUDERT DERIN. DU ER UTRYKKIG enig i at bruken av disse tjenestene, deres innhold, og noen tjenester eller varer hentet fra oss er på din egen risiko.

INGEN SELSKAP ELLER NOEN PERSON PÅSKYTTET MED SELSKAP KJENTER GARANTI ELLER REPRESENTASJON MED HENSYN TIL TJENESTENES FULLIGHET, SIKKERHET, PÅLITELIGHET, KVALITET, NØYKLIGHET ELLER TILGJENGELIGHET. UTEN å begrense det foregående, verken selskapet eller noen som er tilknyttet selskapets representanter eller garantier som tjenestene, deres innhold, eller noen tjenester eller produkter som er innhentet gjennom tjenestene vil være nøyaktige, pålitelige, feil-rett ut, eller AT TJENESTENE ELLER SERVEREN SOM GJER DET TILGJENGELIGE ER GRATIS FOR VIRUSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER AT TJENESTENE ELLER TJENESTER ELLER TJENESTER SOM FÅR TIL TJENESTENE VIL ANDRE MØTE Dine behov eller forventninger.

SELSKAP FORKLARER HER ALLE GARANTIER FOR NOEN TYP, HVIS UTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, STATUTORI ELLER ANNEN, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN GARANTIER FOR SALGBARHET, IKKE-OVERENSTRYKKELSE, OG EGNETHET FOR SÆRLIG FORMÅL.

DET FOREGÅ påvirker ikke GARANTIER SOM IKKE KAN utelukkes eller begrenses under gjeldende lov.

14. Ansvarsbegrensning

Bortsett fra loven, vil du holde oss og våre ansatte, styremedlemmer, ansatte og agenter ukompliserte for alle indirekte, punktuelle, spesielle, tilfeldige eller følgeskader, men det oppstår (inkludert advokatkostnader og avgifter og advokatavgift) RETTSAKERING OG VEDLAGSSTILLING, ELLER VED PRØVNING ELLER PÅ KLÆRING, HVIS NOEN, ELLER IKKE FORSIKTELSE ELLER VEDLAGSFØRING ER INSTITUTERT), HVIS INNHANDLING AV KONTRAKT, FORSLAG, ELLER ANDRE TORTIOUS HANDLINGER, ELLER FÅR UTEN FOR ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN UTEN BEGRENSNING KRAV TIL PERSONLIG SKADE ELLER EIENDOMSSKADER, FØLGENDE FRA DENNE AVTALEN OG NOE FORBRYTELSE AV ALLE FEDERALE, STATLIGE ELLER LOKALE LOVER, STATUT, REGLER ELLER BESTEMMELSER, SELV OM SELSKAPET HAR TIDLIGERE FAKTISK . UNNTAT SOM FORBUDT I LOV, HVIS DET FINNES ANSVAR PÅ SELSKAPET, VIL DET BEGRENSES TIL BELØPET BETALT FOR PRODUKTENE OG / ELLER TJENESTENE, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL DET SKADE ELLER PUNITIVE SKADER. NOENE STATER TILLATER IKKE UTELUKNING ELLER BEGRENSNING AV PUNITIVE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ FØRSTE BEGRENSNINGER ELLER EKSKLUSJON KAN IKKE GJELDE FOR DEG

15. Oppsigelse

Vi kan avslutte eller stanse kontoen din og forhindre tilgang til tjenesten umiddelbart, uten forhåndsvarsel eller ansvar, etter vårt eget skjønn, uansett årsak og uten begrensning, inkludert, men ikke begrenset til brudd på vilkårene.

Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du ganske enkelt slutte å bruke Tjenesten.

Alle bestemmelser i Vilkår som i sin natur skal overleve oppsigelse, skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskapsbestemmelser, garantibeskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

16. Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Nederland, hvilken gjeldende lov gjelder for avtalen uten hensyn til dens lovkonflikter.

Vår unnlatelse av å håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli ansett som en avkall på disse rettighetene. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene anses for å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene forbli i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss angående vår tjeneste og erstatter og erstatter alle tidligere avtaler vi måtte ha hatt mellom oss om tjenesten.

17. Endringer i tjenesten

Vi forbeholder oss retten til å trekke eller endre tjenesten vår, og enhver tjeneste eller materiale vi leverer via tjenesten, etter eget skjønn uten varsel. Vi vil ikke være ansvarlig hvis hele eller deler av tjenesten av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig når som helst eller i noen periode. Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til deler av tjenesten, eller hele tjenesten, til brukere, inkludert registrerte brukere.

18. Endringer i vilkårene

Vi kan når som helst endre vilkårene ved å legge ut de endrede vilkårene på dette nettstedet. Det er ditt ansvar å gjennomgå disse vilkårene med jevne mellomrom.

Din fortsatte bruk av plattformen etter publisering av reviderte vilkår betyr at du godtar og godtar endringene. Det forventes at du sjekker denne siden ofte, slik at du er klar over eventuelle endringer, da de er bindende for deg.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten vår etter at eventuelle revisjoner trer i kraft, samtykker du til å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke samtykker til de nye vilkårene, er du ikke lenger autorisert til å bruke Tjenesten.

19. Fraskrivelse og separasjon

Ingen avkall fra selskapet på noen vilkår eller betingelser som er angitt i vilkårene, skal anses som et videre eller vedvarende fraskrivelse av slikt vilkår eller betingelse eller avkall på andre vilkår eller betingelser, og selskapets manglende påstand om rettighet eller bestemmelse i henhold til betingelsene ikke utgjøre et avkall på slik rett eller bestemmelse.

Hvis en bestemmelse av vilkår holdes av en domstol eller annen domstol med kompetent jurisdiksjon for å være ugyldig, ulovlig eller ikke rettskraftig av en eller annen grunn, skal en slik bestemmelse elimineres eller begrenses til et minimum, slik at de gjenværende bestemmelsene i vilkårene vil fortsette i full kraft og effekt.

20. Bekreftelse

Ved å bruke tjenester eller andre tjenester levert av oss, aksepterer du at du har lest disse tjenestevilkårene og samtykker i å bli bundet av dem.

21. Kontakt oss

Send din tilbakemelding, kommentarer, forespørsler om teknisk støtte via e-post: office@travelshelper.com.