Personvernserklæring

Ikrafttredelsesdato: 2020-10-12

 1. Introduksjon

Velkommen til Travel S Helper.

Travel S Helper ("oss", "vi" eller "vår") opererer https://travelshelper.com (heretter referert til som "Service").

Våre retningslinjer for personvern styrer ditt besøk til https://travelshelper.com, og forklarer hvordan vi samler inn, beskytter og avslører informasjon som er et resultat av din bruk av tjenesten vår.

Vi bruker dataene dine til å tilby og forbedre tjenesten. Ved å bruke tjenesten godtar du innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne policyen. Med mindre annet er definert i denne personvernerklæringen, har begrepene som brukes i denne personvernerklæringen samme betydning som i våre vilkår og betingelser.

Våre vilkår og betingelser ("Vilkår") styrer all bruk av tjenesten vår og utgjør sammen med personvernerklæringen din avtale med oss ​​("avtale").

 1. definisjoner

SERVICE betyr https://travelshelper.com-nettstedet som drives av Travel S Helper.

PERSONLIG INFORMASJON betyr data om et levende individ som kan identifiseres fra disse dataene (eller fra disse og annen informasjon enten i vår besittelse eller sannsynligvis vil komme i vår besittelse).

BRUK DATA er data som samles inn automatisk, enten generert ved bruk av tjenesten eller fra selve tjenesteinfrastrukturen (for eksempel varigheten av et sidebesøk).

COOKIES er små filer som er lagret på enheten din (datamaskin eller mobilenhet).

DATA-KONTROLLER betyr en fysisk eller juridisk person som (enten alene eller sammen eller i fellesskap med andre personer) bestemmer formålene som og måten eventuelle personopplysninger skal eller skal behandles på. For formålet med denne personvernerklæringen er vi en datakontrollør for dine data.

DATABEHANDLER (ELLER TJENESTELEVERANDØRER) betyr enhver fysisk eller juridisk person som behandler dataene på vegne av den behandlingsansvarlige. Vi kan bruke tjenestene til ulike tjenesteleverandører for å behandle dataene dine mer effektivt.

DATAEMNE er enhver levende person som er gjenstand for personopplysninger.

BRUKEREN er den enkelte som bruker tjenesten vår. Brukeren tilsvarer den registrerte, som er gjenstand for personopplysninger.

 1. Innsamling og bruk

Vi samler flere forskjellige typer informasjon til ulike formål for å tilby og forbedre vår Service til deg.

 1. Typer data samlet

Personopplysninger

Mens du bruker tjenesten vår, kan vi be deg om å gi oss visse personlig identifiserbare opplysninger som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg ("Personlig informasjon"). Personlig identifiserbar informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til:

0.1. E-postadresse

0.2. Fornavn og etternavn

0.3. Telefonnummer

0.4. Adresse, land, stat, provins, postnummer, by

0.5. Informasjonskapsler og bruksdata

Vi kan bruke dine personopplysninger til å kontakte deg med nyhetsbrev, markedsførings- eller reklamemateriell og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Du kan velge bort å motta noen eller alle av disse kommunikasjonene fra oss ved å følge avmeldingslenken.

Brukerdata

Vi kan også samle inn informasjon som nettleseren din sender når du besøker tjenesten vår eller når du får tilgang til tjenesten via eller gjennom en hvilken som helst enhet (“Bruksdata”).

Disse bruksdataene kan inneholde informasjon som datamaskinens internettprotokolladresse (f.eks. IP -adresse), nettlesertype, nettleserversjon, sidene i tjenesten du besøker, tidspunktet og datoen for besøket, tiden du har brukt på disse sidene, unik enhetsidentifikatorer og andre diagnostiske data.

Når du får tilgang til tjenesten med en enhet, kan disse bruksdataene inkludere informasjon som typen enhet du bruker, enhetens unike ID, IP-adressen til enheten din, enhetens operativsystem, typen nettleser du bruker, unik enhet identifikatorer og andre diagnostiske data.

Spore informasjon om informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore aktiviteten i vår Service, og vi holder visse opplysninger.

Informasjonskapsler er filer med en liten mengde data som kan inneholde en anonym unik identifikator. Informasjonskapsler sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten din. Andre sporingsteknologier brukes også, for eksempel beacons, tags og scripts for å samle inn og spore informasjon og for å forbedre og analysere tjenesten vår.

Du kan instruere nettleseren din til å nekte alle informasjonskapsler eller angi når en informasjonskapsel sendes. Men hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du kanskje ikke bruke noen deler av tjenesten vår.

Eksempler på cookies vi bruker:

0.1. Session Cookies: Vi bruker Session Cookies til å betjene vår Service.

0.2. Preference Cookies: Vi bruker Preference Cookies for å huske dine preferanser og ulike innstillinger.

0.3. Sikkerhetsinformasjonskapsler: Vi bruker Security Cookies for sikkerhetsformål.

0.4. Annonseinformasjonskapsler: Reklame Cookies brukes til å hjelpe deg med annonser som kan være relevante for deg og dine interesser.

Andre data

Når vi bruker tjenesten vår, kan vi også samle inn følgende informasjon: kjønn, alder, fødselsdato, fødselssted, passdetaljer, statsborgerskap, registrering på bosted og faktisk adresse, telefonnummer (arbeid, mobil), detaljer om dokumenter om utdanning, kvalifikasjoner, faglig opplæring, arbeidsavtaler, NDA-avtaler, informasjon om bonuser og kompensasjon, informasjon om sivilstand, familiemedlemmer, personnummer (eller annen skattebetaleridentifikasjon), kontorsted og andre data.

 1. Bruk av data

Travel S Helper bruker de innsamlede dataene til ulike formål:

0.1. å tilby og vedlikeholde tjenesten vår;

0.2. for å varsle deg om endringer i tjenesten vår;

0.3. for å la deg delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår når du velger å gjøre det;

0.4. å gi kundestøtte;

0.5. å samle analyser eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre tjenesten vår;

0.6. å overvåke bruken av tjenesten vår;

0.7. å oppdage, forhindre og adressere tekniske problemer;

0.8. for å oppfylle ethvert annet formål som du gir det til;

0.9. å utføre våre forpliktelser og håndheve våre rettigheter som oppstår fra eventuelle kontrakter inngått mellom deg og oss, inkludert for fakturering og innkreving;

0.10. å gi deg meldinger om kontoen din og/eller abonnementet, inkludert utløps- og fornyelsesvarsel, e-postinstruksjoner osv.;

0.11. å gi deg nyheter, spesialtilbud og generell informasjon om andre varer, tjenester og arrangementer som vi tilbyr som ligner på de du allerede har kjøpt eller spurt om med mindre du har valgt å ikke motta slik informasjon;

0.12. på annen måte vi kan beskrive når du gir informasjonen;

0.13. for andre formål med ditt samtykke.

 1. Retensjon av data

Vi beholder dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for de formålene som er angitt i denne personvernreglene. Vi beholder og bruker dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi må beholde dataene dine for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

Vi vil også beholde bruksdata for interne analyseformål. Bruksdata oppbevares vanligvis i en kortere periode, bortsett fra når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten eller forbedre funksjonaliteten til tjenesten vår, eller vi er juridisk forpliktet til å oppbevare disse dataene i lengre tidsperioder.

 1. Overføring av data

Informasjonen din, inkludert personopplysninger, kan overføres til - og vedlikeholdes på - datamaskiner som ligger utenfor din stat, provins, land eller annen statlig jurisdiksjon der personvernlovgivningen kan avvike fra lovgivningen i din jurisdiksjon.

Hvis du befinner deg utenfor Nederland og velger å gi oss informasjon, vær oppmerksom på at vi overfører dataene, inkludert personopplysninger, til Nederland og behandler dem der.

Ditt samtykke til denne personvernreglene, etterfulgt av din innlevering av slik informasjon, representerer din avtale for denne overføringen.

Travel S Helper vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at dataene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen, og ingen overføring av dine personopplysninger vil finne sted til en organisasjon eller et land med mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert sikkerheten til dine data og annen personlig informasjon.

 1. Opplysning av data

Vi kan avsløre personlig informasjon som vi samler inn, eller du oppgir:

0.1. Offentliggjøring for rettshåndhevelse.

Under visse omstendigheter kan vi bli pålagt å avsløre dine personopplysninger hvis det er pålagt å gjøre det ved lov eller som svar på gyldige forespørsler fra offentlige myndigheter.

0.2. Forretningstransaksjon.

Hvis vi eller våre datterselskaper er involvert i en fusjon, oppkjøp eller salg av eiendeler, kan dine personopplysninger bli overført.

0.3. Andre saker. Vi kan også avsløre informasjonen din:

0.3.1. til våre datterselskaper og tilknyttede selskaper;

0.3.2. til entreprenører, tjenesteleverandører og andre tredjeparter vi bruker for å støtte virksomheten vår;

0.3.3. for å oppfylle formålet du gir det til;

0.3.4. med det formål å inkludere din bedrifts logo på nettstedet vårt;

0.3.5. for ethvert annet formål som opplyses av oss når du gir informasjonen;

0.3.6. med ditt samtykke i andre tilfeller;

0.3.7. hvis vi mener avsløring er nødvendig eller passende for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til selskapet, våre kunder eller andre.

 1. Sikkerhet av data

Sikkerheten til dataene dine er viktig for oss, men husk at ingen overføringsmetode over Internett eller metode for elektronisk lagring er 100% sikker. Mens vi streber etter å bruke kommersielt akseptable metoder for å beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere den absolutte sikkerheten.

 1. Dine databeskyttelsesrettigheter under generell databeskyttelsesforordning (GDPR)

Hvis du er bosatt i Den europeiske union (EU) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), har du visse databeskyttelsesrettigheter, dekket av GDPR.

Vi tar sikte på å ta rimelige skritt for å tillate deg å korrigere, endre, slette eller begrense bruken av dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personopplysninger vi har om deg og hvis du vil at de skal fjernes fra systemene våre, vennligst send oss ​​en e-post på office@travelshelper.com.

Under visse omstendigheter har du følgende databeskyttelsesrettigheter:

0.1. retten til å få tilgang til, oppdatere eller slette informasjonen vi har om deg;

0.2. rett til retting. Du har rett til å få rettet informasjonen din hvis denne informasjonen er unøyaktig eller ufullstendig;

0.3. retten til å protestere. Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger;

0.4. begrensningsretten. Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger;

0.5. retten til dataportabilitet. Du har rett til å få en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, maskinlesbart og ofte brukt format;

0.6. rett til å trekke tilbake samtykke. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst der vi stoler på ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger;

Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før du svarer på slike forespørsler. Vær oppmerksom på at vi kanskje ikke kan tilby tjenesten uten noen nødvendige data.

Du har rett til å klage til en databeskyttelse om vår samling og bruk av dine personlige data. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

 1. Dine databeskyttelsesrettigheter i henhold til California Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA er den første statlige loven i landet som krever at kommersielle nettsteder og nettjenester legger ut en personvernpolicy. Lovens rekkevidde strekker seg langt utover California for å kreve at en person eller et selskap i USA (og muligens verden) som driver nettsteder som samler inn personlig identifiserbar informasjon fra California-forbrukere, legger ut en iøynefallende personvernpolicy på nettsiden som angir nøyaktig informasjonen som samles inn og de enkeltpersoner som det deles med, og for å overholde disse retningslinjene.

Ifølge CalOPPA vi enig i følgende:

0.1. brukere kan besøke nettstedet vårt anonymt;

0.2. lenken vår for personvernpolicy inkluderer ordet "Personvern", og kan enkelt finnes på hjemmesiden til nettstedet vårt;

0.3. brukere vil bli varslet om endringer i personvernreglene på vår personvernside;

0.4. brukere kan endre sin personlige informasjon ved å sende e-post til oss på office@travelshelper.com.

Våre retningslinjer for «Ikke spor»-signaler:

Vi respekterer Ikke-spor-signaler og sporer ikke, planter informasjonskapsler eller bruker reklame når en ikke-spor-nettlesermekanisme er på plass. Ikke spor er en preferanse du kan angi i nettleseren din for å informere nettsteder om at du ikke ønsker å bli sporet.

Du kan aktivere eller deaktivere Ikke spor ved å gå til Innstillinger eller Innstillinger-siden i nettleseren din.

 1. Dine databeskyttelsesrettigheter i henhold til California Consumer Privacy Act (CCPA)

Hvis du er bosatt i California, har du rett til å lære hvilke data vi samler inn om deg, be om å slette dataene dine og ikke selge (dele) dem. For å utøve dine databeskyttelsesrettigheter kan du stille visse forespørsler og spørre oss:

0.1. Hvilken personlig informasjon vi har om deg. Hvis du sender denne forespørselen, vil vi returnere til deg:

0.0.1. Kategoriene med personlig informasjon vi har samlet inn om deg.

0.0.2. Kildekategoriene vi samler inn din personlige informasjon fra.

0.0.3. Det forretningsmessige eller kommersielle formålet med å samle inn eller selge din personlige informasjon.

0.0.4. Kategoriene av tredjeparter som vi deler personlig informasjon med.

0.0.5. De spesifikke delene av personlig informasjon vi har samlet inn om deg.

0.0.6. En liste over kategorier av personlig informasjon som vi har solgt, sammen med kategorien til ethvert annet selskap vi solgte den til. Hvis vi ikke har solgt din personlige informasjon, vil vi informere deg om det.

0.0.7. En liste over kategorier av personlig informasjon som vi har avslørt for et forretningsformål, sammen med kategorien til ethvert annet selskap vi har delt den med.

Vær oppmerksom på at du har rett til å be oss om å gi deg denne informasjonen opptil to ganger i løpet av en rullende tolvmånedersperiode. Når du sender denne forespørselen, kan informasjonen som gis begrenses til personopplysningene vi har samlet inn om deg i løpet av de siste 12 månedene.

0.2. For å slette din personlige informasjon. Hvis du sender denne forespørselen, vil vi slette den personlige informasjonen vi har om deg fra datoen for forespørselen din fra våre registre og be alle tjenesteleverandører om å gjøre det samme. I noen tilfeller kan sletting oppnås gjennom avidentifikasjon av informasjonen. Hvis du velger å slette din personlige informasjon, kan det hende du ikke kan bruke visse funksjoner som krever at din personlige informasjon fungerer.

0.3. For å slutte å selge din personlige informasjon. Vi selger eller leier ikke ut din personlige informasjon til noen tredjeparter for noe formål. Vi selger ikke din personlige informasjon for pengemessige vederlag. Imidlertid, under noen omstendigheter, kan en overføring av personlig informasjon til en tredjepart, eller innenfor vår familie av selskaper, uten pengevederlag betraktes som et "salg" i henhold til California-loven. Du er den eneste eieren av dine personopplysninger og kan be om utlevering eller sletting når som helst.

Hvis du sender inn en forespørsel om å slutte å selge din personlige informasjon, vil vi slutte å gjøre slike overføringer.

Vær oppmerksom på at hvis du ber oss om å slette eller slutte å selge dataene dine, kan det påvirke opplevelsen din med oss, og du kan kanskje ikke delta i visse programmer eller medlemstjenester som krever bruk av din personlige informasjon for å fungere. Men under ingen omstendigheter vil vi diskriminere deg for å utøve dine rettigheter.

For å utøve dine databeskyttelsesrettigheter i California beskrevet ovenfor, vennligst send forespørselen din på e-post: office@travelshelper.com.

Dine databeskyttelsesrettigheter, beskrevet ovenfor, dekkes av CCPA, forkortelse for California Consumer Privacy Act. For å finne ut mer, besøk det offisielle nettstedet for California Legislative Information. CCPA trådte i kraft 01.

 1. Service Providers

Vi kan ansette tredjepartsbedrifter og enkeltpersoner for å forenkle tjenesten vår ("Tjenestetilbydere"), yte Tjenesten på våre vegne, utføre Tjenesterelaterte tjenester eller hjelpe oss med å analysere hvordan Tjenesten vår brukes.

Disse tredjepartene har bare tilgang til dine personopplysninger for å utføre disse oppgavene på våre vegne og er forpliktet til ikke å offentliggjøre eller bruke det til andre formål.

 1. Analytics

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av vår tjeneste.

 1. CI/CD-verktøy

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører for å automatisere utviklingsprosessen av tjenesten vår.

 1. Annonsering

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å vise annonser til deg for å hjelpe til med å støtte og vedlikeholde vår tjeneste.

 1. Behavioral remarketing

Vi kan bruke remarketingtjenester for å annonsere på tredjeparts nettsteder til deg etter at du har besøkt tjenesten vår. Vi og våre tredjepartsleverandører bruker informasjonskapsler for å informere, optimalisere og vise annonser basert på dine tidligere besøk på tjenesten vår.

 1. Lenker til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjepartslenke, vil du bli sendt til tredjeparts nettsted. Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker.

Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, retningslinjer for personvern eller praksis for tredjeparts nettsteder eller tjenester.

 1. Barns personvern

Tjenestene våre er ikke beregnet for bruk av barn under 18 år ("Barn" or “Barn”).

Vi samler ikke bevisst inn personlig identifiserbar informasjon fra barn under 18. Hvis du blir oppmerksom på at et barn har gitt oss personopplysninger, vennligst kontakt oss. Hvis vi blir klar over at vi har samlet inn personopplysninger fra barn uten bekreftelse av foreldrenes samtykke, tar vi skritt for å fjerne denne informasjonen fra serverne våre.

 1. Endringer i denne personvernreglene

Vi kan oppdatere våre personvernregler fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å legge inn den nye personvernreglene på denne siden.

Vi vil gi deg beskjed via e-post og/eller en fremtredende melding på tjenesten vår før endringen trer i kraft og oppdaterer "ikrafttredelsesdato" øverst i denne personvernerklæringen.

Du anbefaler at du gjennomgår denne personvernreglene regelmessig for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernreglene er effektive når de blir lagt ut på denne siden.

 1. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på e-post: office@travelshelper.com.