Regler och villkor

Senast uppdaterad: 2020-10-12

1. Beskrivning

Välkommen till Travel S Helper ("Företag", "vi", "vårt", "oss")!

Dessa användarvillkor ("Villkor", "Användarvillkor") styr din användning av vår webbplats som finns på https://travelshelper.com (tillsammans eller individuellt ”Service”) som drivs av Travel S Helper.

Vår integritetspolicy reglerar också din användning av vår tjänst och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som är resultatet av din användning av våra webbsidor.

Ditt avtal med oss ​​inkluderar dessa villkor och vår integritetspolicy ("Avtal"). Du erkänner att du har läst och förstått Avtal och samtycker till att vara bunden av dem.

Om du inte håller med (eller inte kan följa) överenskommelser, kanske du inte använder tjänsten, men låt oss veta det via e-post till office@travelshelper.com så vi kan försöka hitta en lösning. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill komma åt eller använda tjänsten.

2. Trygghet i vårdförloppet

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att prenumerera på nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som vi kan skicka. Du kan dock välja bort att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken eller genom att skicka e-post till office@travelshelper.com.

3. Tävlingar, tävlingar och kampanjer

Alla tävlingar, tävlingar eller andra kampanjer (kollektivt, "kampanjer") som görs tillgängliga via tjänsten kan regleras av regler som är separata från dessa användarvillkor. Om du deltar i kampanjer, vänligen granska tillämpliga regler samt vår integritetspolicy. Om reglerna för en kampanj strider mot dessa användarvillkor kommer marknadsföringsregler att gälla.

4. Innehåll

Vår tjänst låter dig lägga upp, länka, lagra, dela och på annat sätt göra viss information, text, grafik, videor eller annat material tillgänglig ("Innehåll"). Du är ansvarig för innehåll som du publicerar på eller via tjänsten, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet.

Genom att publicera innehåll på eller genom tjänsten, representerar och garanterar du att: (i) innehållet är ditt (du äger det) och/eller du har rätt att använda det och rätten att ge oss rättigheterna och licensen enligt dessa villkor , och (ii) att publiceringen av ditt innehåll på eller via tjänsten inte bryter mot integritetsrättigheterna, publicitetsrättigheterna, upphovsrätten, avtalsrättigheterna eller några andra rättigheter för någon person eller enhet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta kontot för alla som upptäcks göra intrång i en upphovsrätt.

Du behåller alla dina rättigheter till innehåll du skickar, lägger upp eller visar på eller via tjänsten och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för innehåll du eller tredje parts inlägg på eller via tjänsten. Men genom att publicera innehåll med hjälp av tjänsten ger du oss rätten och licensen att använda, modifiera, offentligt utföra, offentligt visa, reproducera och distribuera sådant innehåll på och genom tjänsten. Du samtycker till att denna licens inkluderar rätten för oss att göra ditt innehåll tillgängligt för andra användare av tjänsten, som också kan använda ditt innehåll enligt dessa villkor.

Travel S Helper har rätten men inte skyldigheten att övervaka och redigera allt innehåll som tillhandahålls av användare.

Dessutom är innehåll som finns på eller genom denna tjänst Travel S Helpers egendom eller används med tillstånd. Du får inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, ladda ner, återpublicera, kopiera eller använda nämnda innehåll, vare sig det är helt eller delvis, för kommersiella ändamål eller för personlig vinning, utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd från oss.

5. Förbjudna användningar

Du får endast använda tjänsten för lagliga ändamål och i enlighet med villkoren. Du samtycker till att inte använda tjänsten:

0.1. På något sätt som strider mot tillämplig nationell eller internationell lag eller förordning.

0.2. I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll eller på annat sätt.

0.3. Att överföra eller skaffa sändning av allt reklam- eller marknadsföringsmaterial, inklusive "skräppost", "kedjebrev", "skräppost" eller någon annan liknande uppmaning.

0.4. Att efterge sig eller försöka efterge sig efter företag, en anställd i företaget, en annan användare eller någon annan person eller enhet.

0.5. På något sätt som kränker andras rättigheter eller på något sätt är olagligt, hotande, bedrägligt eller skadligt eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

0.6. Att engagera sig i något annat beteende som begränsar eller hämmar någons användning eller njutning av Tjänsten, eller som, enligt vårt beslut, kan skada eller kränka Företag eller användare av Tjänsten eller utsätta dem för ansvar.

Dessutom godkänner du att inte

0.1. Använd Tjänsten på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra Tjänsten eller störa någon annan parts användning av Tjänsten, inklusive deras förmåga att delta i realtidsaktiviteter genom Tjänsten.

0.2. Använd vilken robot, spindel eller annan automatisk enhet som helst, process eller medel för att komma åt Tjänsten för något ändamål, inklusive övervakning eller kopiering av allt material på Tjänsten.

0.3. Använd någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på Tjänsten eller för något annat obehörigt syfte utan vårt tidigare skriftliga medgivande.

0.4. Använd alla enheter, programvara eller rutiner som stör funktionen av tjänsten.

0.5. Presentera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt.

0.6. Försök att få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa delar av tjänsten, servern som tjänsten är lagrad på, eller någon server, dator eller databas som är ansluten till tjänsten.

0.7. Attack Service via en attack av nekad tjänst eller en distribuerad attack.

0.8. Vidta åtgärder som kan skada eller förfalska företagets betyg.

0.9. Försök annars att störa tjänsten korrekt.

6. Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

7. Ingen användning av minderåriga

Tjänsten är endast avsedd för åtkomst och användning av individer som är minst arton (18) år gamla. Genom att komma åt eller använda tjänsten garanterar du och föreställer att du är minst arton (18) år och med full auktoritet, rätt och kapacitet att ingå detta avtal och följa alla villkoren i villkoren. Om du inte är minst arton (18) år gammal är det förbjudet att få åtkomst och användning av Tjänsten.

8. Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av användare), funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli den exklusiva egendomen av Travel S Helper och dess licensgivare. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i och utländska länder. Våra varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från Travel S Helper.

9. Upphovspolicy

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Det är vår policy att svara på alla påståenden om att innehåll som publiceras på Tjänsten bryter mot upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter (”intrång”) för någon person eller enhet.

Om du är upphovsrättsinnehavare, eller auktoriserad på uppdrag av någon, och du tror att det upphovsrättsskyddade verket har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, skicka in ditt krav via e-post till office@travelshelper.com, med ämnesraden: "Intrång i upphovsrätten" och inkludera i ditt anspråk en detaljerad beskrivning av det påstådda intrånget enligt nedan, under "DMCA-meddelande och förfarande för anspråk på upphovsrättsintrång"

Du kan hållas ansvarig för skador (inklusive kostnader och advokaters avgifter) för felaktiga framställningar eller påståenden om dålig tro på intrång i allt innehåll som finns på och / eller genom tjänsten på din upphovsrätt.

10. DMCA-meddelande och förfarande för upphovsrättsintrångskrav

Du kan skicka en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act (DMCA) genom att tillhandahålla vår upphovsmän med följande uppgifter skriftligen (se 17 USC 512 (c) (3) för ytterligare detaljer):

0.1. en elektronisk eller fysisk signatur av den person som är auktoriserad att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning;

0.2. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som du hävdar har åsidosatts, inklusive webbadressen (dvs. webbsideadressen) på platsen där det upphovsrättsskyddade verket finns eller en kopia av det upphovsrättsskyddade arbetet

0.3. identifiering av URL eller annan specifik plats på tjänsten där det material som du hävdar bryter mot finns;

0.4. din adress, telefonnummer och e-postadress;

0.5. ett uttalande från dig om att du tror i god tro att den omtvistade användningen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen;

0.6. ett uttalande från dig, gjort på grund av mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller bemyndigad att agera på upphovsrättsägarens vägnar.

Du kan kontakta vår upphovsrättsagent via e-post på office@travelshelper.com.

11. Felrapportering och feedback

Du kan förse oss antingen direkt på office@travelshelper.com eller via tredje parts webbplatser och verktyg med information och feedback angående fel, förslag på förbättringar, idéer, problem, klagomål och andra frågor relaterade till vår tjänst ("Feedback"). Du bekräftar och samtycker till att: (i) du inte ska behålla, förvärva eller hävda några immateriella rättigheter eller andra rättigheter, äganderätter eller intressen i eller till Feedbacken; (ii) Företaget kan ha utvecklingsidéer som liknar Feedbacken; (iii) Feedback innehåller inte konfidentiell information eller proprietär information från dig eller någon tredje part; och (iv) Företaget är inte underkastat någon konfidentiell skyldighet med avseende på feedbacken. I händelse av att överföringen av äganderätten till Feedback inte är möjlig på grund av tillämpliga tvingande lagar, ger du företaget och dess dotterbolag en exklusiv, överlåtbar, oåterkallelig, kostnadsfri, underlicenserbar, obegränsad och evig rätt att använda ( inklusive kopiera, modifiera, skapa härledda verk, publicera, distribuera och kommersialisera) Feedback på vilket sätt och för vilket ändamål som helst.

12. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Travel S Helper.

Travel S Helper har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi garanterar inte erbjudanden från någon av dessa enheter/individer eller deras webbplatser.

DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER ATT FÖRETAGET INTE SKAL ANSVARAT ELLER ANSVARAT, DIREKT ELLER INDIREKT, FÖR NÅGON SKADA ELLER FÖRSLAG ORSAKAD ELLER PÅSTÅTT ATT ORSAKAS AV ELLER I ANSLUTNING MED ANVÄNDNING ELLER FÖRTROENDE PÅ NÅGOT SÅTT INNEHÅLL, VAROR ELLER AVSNITT ELLER AVSNITT SÅDAN WEBBPLATSER ELLER TJÄNSTER FÖR TREDJEPART.

Vi rekommenderar dig starkt att läsa VILLKORNA FÖR SERVICE- OCH PRIVACY-POLITIKER FÖR NÅGONS WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER SOM DU BESÖKER.

13. Friskrivning av garanti

Dessa tjänster tillhandahålls av företaget på ett "SOM ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIGT" GRUND. FÖRETAG GÖR INGEN UTSKRIFTER ELLER GARANTIER FÖR NÅGONSKAP, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ELLER INFORMATION, INNEHÅLL ELLER MATERIAL INKLUDERA DERIN. DU Håller uttryckligt med om att ditt användande av dessa tjänster, deras innehåll, och några tjänster eller artiklar som erhållits från USA är på din enda risk.

INTE FÖRETAG ELLER NÅGON PERSON FÖR FÖRETAG GÖR NÅGON GARANTI ELLER REPRESENTATION MED AVSNITT TILL TJÄNSTERNAS FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, PÅLITELIGHET, KVALITET, AKKURITET ELLER TILLGÄNGLIGHET. UTAN att begränsa det föregående, varken företaget eller någon som är förenad med företagets företrädare eller garantier för att tjänsterna, deras innehåll, eller några tjänster eller artiklar som erhålls genom tjänsterna kommer att vara korrekt, pålitliga, felaktiga, eller fel, ATT TJÄNSTERNA ELLER SERVEREN SOM GÖR DET TILLGÄNGLIGA är Fria från virusser eller andra skadliga komponenter ELLER ATT TJÄNSTERNA ELLER TJÄNSTER ELLER TJÄNSTER ELLER ATT FÅR ATT TJÄNSTER FÖR ANDRA MÅT DIN BEHOV OCH FÖRVÄNDERINGAR.

FÖRETAG GÄLLER DET ALLA GARANTIER FÖR NÅGONSKAP, OCH UTTRYCKLIGT ELLER IMPLICERAD, STATUTORI ELLER ANNAT, INKLUDERA MEN INTE BEGRÄNSAD TILL ALLA GARANTIER FÖR SÄKERHET, INTE-OTROLIGT, OCH ANVÄNDNING FÖR Särskilda syften.

OVANSTÅENDE påverkar inga GARANTIER SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER begränsas enligt tillämplig lag.

14. Ansvarsbegränsning

FÖRUTOM SOM FÖRBJUDET MED LAGEN, HÅLLER DU OSS OCH VÅRA TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, MEDARBETARE OCH AGENTER HARMLESS FÖR INDIREKT, PUNITIV, SÄRSKILD, TILLFÄLLIG ELLER FÖLJANDE SKADA, HUR DET INGÅR (INKLUDERANDE FÖRVALTAR OCH FÖLJANDE FÖLJANDE AVFALL Rättegång och skiljedom, eller vid prövning eller vid överklagande, om något, oavsett om det finns rättstvister eller skiljedomar, om det sker i en åtgärd av kontrakt, försummelse eller annan krånglig åtgärd, eller som uppstår utanför eller i samband med denna överenskommelse, UTAN BEGRÄNSNING AV NÅGOT ANSVAR FÖR PERSONLIG SKADA ELLER FASTIGHETSSKADA, FÖLJANDE FRÅN DETTA AVTAL OCH NÅGOT ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON FEDERAL, STATSLIGA ELLER LOKALLAGAR, FÖRESKRIFTER, REGLER ELLER BESTÄMMELSER, ÄVEN OM FÖRETAGET HAR FÖRTIDIGT FÖREGÅNG . OM DET FINNAS ANSVAR FÖR FÖRETAGET FÖRFÖRT LAGEN, BEGRÄNSAR DET BELOPPET FÖR PRODUKTERNA OCH / ELLER TJÄNSTERNA, OCH INGEN OMSTÄNDIGHETER SKA FÖLJANDE ELLER PUNITIVA SKADOR. Vissa stater tillåter INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV PUNITIVA, TILLFÄLLIGA OCH FÖLJANDE SKADOR, SÅ FÖRTIDIGA BEGRÄNSNINGAR ELLER EXKLUSION KAN INTE GÄLLA FÖR DIG.

15. Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto och stänga åtkomst till Tjänsten omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, enligt vår egen bedömning, av vilket som helst skäl och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till ett åsidosättande av villkoren.

Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda Service.

Alla bestämmelser i Villkor som i sin natur ska överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägarbestämmelser, garantibeskrivningar, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

16. Tillämplig lag

Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna, vilken lag som gäller för avtal utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Vårt underlåtenhet att verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha haft mellan oss angående Tjänsten.

17. Ändringar av tjänsten

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra vår tjänst, och alla tjänster eller material som vi tillhandahåller via tjänsten, efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga om hela eller någon del av tjänsten av någon anledning är otillgänglig när som helst eller under någon period. Ibland kan vi begränsa åtkomst till vissa delar av tjänsten, eller hela tjänsten, till användare, inklusive registrerade användare.

18. Ändringar av villkoren

Vi kan när som helst ändra villkoren genom att publicera de ändrade villkoren på denna webbplats. Det är ditt ansvar att granska dessa villkor regelbundet.

Din fortsatta användning av plattformen efter publicering av reviderade villkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Du förväntas kontrollera denna sida ofta så att du är medveten om eventuella förändringar, eftersom de är bindande för dig.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att alla ändringar har trätt i kraft samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte accepterar de nya villkoren har du inte längre behörighet att använda tjänsten.

19. Dispens och delbarhet

Inget undantag från företaget av någon villkor eller villkor som anges i villkoren ska betraktas som ett ytterligare eller fortsättande undantag från sådana villkor eller ett undantag från något annat villkor eller villkor, och eventuella misslyckanden från företaget att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt villkoren ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Om någon bestämmelse av villkor anses av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion vara ogiltig, olaglig eller inte verkställbar av någon anledning, ska sådan bestämmelse elimineras eller begränsas till den minsta utsträckning så att de återstående villkoren i villkoren kommer att fortsätta i full kraft och effekt.

20. Bekräftelse

Genom att använda tjänster eller andra tjänster som tillhandahålls av USA, godkänner du att du har läst dessa villkor för service och håller med om att vara bunden av dem.

21. Kontakta oss

Vänligen skicka din feedback, kommentarer, förfrågningar om teknisk support via e-post: office@travelshelper.com.