Villkor

Senast uppdaterad: 2020-10-12

WEBSITE DISCLAIMER

Informationen som tillhandahålls av Travel S Helper ("Företag", "vi", "vår", "oss") på https://travelshelper.com ("Webbplatsen") är endast avsedd för allmänna informationsändamål. All information på webbplatsen tillhandahålls i god tro, men vi ger inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, angående riktigheten, adekvatheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av någon information på webbplatsen.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI HA NÅGOT ANSVAR MOT DIG FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER LIT PÅ NÅGON INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN. DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH DITT LIT PÅ ALLA INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN ÄR ENDAST PÅ DIN EGEN RISK.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR EXTERNA LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser eller innehåll som tillhör eller kommer från tredje part eller länkar till webbplatser och funktioner. Sådana externa länkar undersöks, övervakas eller kontrolleras inte för riktighet, adekvat, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet av oss.

VI GARANTERAR, GÄLLER, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR RIKTIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN I NÅGON INFORMATION SOM ERHÅLLS AV TREDJE PARTS WEBBPLATSER SOM LÄNKAS GENOM WEBBPLATSEN ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNONSLÄNKNING. VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

AFFILIATES ANSVARSFRISKRIVNING

Webbplatsen kan innehålla länkar till affiliate-webbplatser, och vi kan få en affiliate-provision för alla inköp eller åtgärder som du gör på affiliate-webbplatserna med sådana länkar.

ANSVARSFRISKRIVNING

Webbplatsen kan innehålla vittnesmål från användare av våra produkter och/eller tjänster. Dessa vittnesmål återspeglar sådana användares verkliga erfarenheter och åsikter. Upplevelserna är dock personliga för just dessa användare och behöver inte nödvändigtvis vara representativa för alla användare av våra produkter och/eller tjänster. Vi gör inga anspråk, och du bör inte anta att alla användare kommer att ha samma upplevelser.

DINA INDIVIDUELLA RESULTAT KAN VARIERA.

Rekommendationerna på webbplatsen skickas in i olika former, såsom text, ljud och/eller video, och granskas av oss innan de publiceras. De visas på webbplatsen ordagrant så som de har angetts av användarna, med undantag för korrigering av grammatik eller skrivfel. Vissa vittnesmål kan ha förkortats för korthetens skull, där hela vittnesmålet innehöll ovidkommande information som inte är relevant för allmänheten.

Synpunkterna och åsikterna i vittnesmålen tillhör enbart den enskilda användaren och återspeglar inte våra åsikter och åsikter.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR FEL OCH UNDANTAG

Även om vi har gjort allt för att säkerställa att informationen på den här webbplatsen har erhållits från tillförlitliga källor, är Travel S Helper inte ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden eller för de resultat som erhålls från användningen av denna information. All information på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick", utan garanti för fullständighet, riktighet, aktualitet eller för de resultat som erhålls från användningen av denna information, och utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier för prestanda, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Under inga omständigheter kommer Travel S Helper, dess relaterade partnerskap eller företag, eller deras partners, agenter eller anställda att vara ansvariga gentemot dig eller någon annan för något beslut som fattats eller åtgärder som vidtas med stöd av informationen på denna webbplats eller för några därav följande, speciella eller liknande skador, även om de informeras om möjligheten till sådana skador.

FRISKRIVNING FÖR GÄSTBIDRAGARE

Denna webbplats kan innehålla innehåll från gästbidragsgivare och alla åsikter eller åsikter som uttrycks i sådana inlägg är personliga och representerar inte Travel S Helpers eller någon av dess personal eller dotterbolag om det inte uttryckligen anges.

FRISKRIVNING FÖR LOGO OCH VARUMÄRKEN

Alla logotyper och varumärken från tredje part som hänvisas till på https://travelshelper.com är varumärken och logotyper som tillhör deras respektive ägare. Eventuellt införande av sådana varumärken eller logotyper innebär inte eller utgör något godkännande, stöd eller sponsring av Travel S Helper av sådana ägare.

KONTAKTA OSS

Om du har feedback, kommentarer, förfrågningar om teknisk support eller andra frågor, vänligen kontakta oss via e-post: office@travelshelper.com.