Zavrnitev odgovornosti

Zadnja posodobitev: 2020-10-12

ZAVRNITEV Spletne strani

Informacije, ki jih posreduje Travel S Helper (»Podjetje«, »mi«, »naš«, »nas«) na https://travelshelper.com (»spletno mesto«) je samo za splošne informativne namene. Vse informacije na spletnem mestu so na voljo v dobri veri, vendar ne dajemo nikakršnih izjav ali jamstev, izrecnih ali implicitnih, glede točnosti, ustreznosti, veljavnosti, zanesljivosti, razpoložljivosti ali popolnosti katerih koli informacij na spletnem mestu.

POD NOBENIM POGOJEM VAM NE ODGOVARJAMO ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI BI NASTALA KOT POSLEDICA UPORABE MESTA ALI ZANAŠANJA NA KAKRŠNE KOLI INFORMACIJE NA SPLETNEM MESTU. VAŠA UPORABA MESTA IN VAŠE ZANAŠANJE NA KAKRŠNE KOLI INFORMACIJE NA SPLETNEM MESTU JE SAMO NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST.

ODPOVED ODGOVORNOSTI ZUNANJIH POVEZAV

Spletno mesto lahko vsebuje (ali vas lahko pošljete prek njega) povezave do drugih spletnih mest ali vsebino, ki pripada ali izvira iz tretjih oseb, ali povezave do spletnih mest in funkcij. Takšnih zunanjih povezav ne preiskujemo, ne spremljamo in ne preverjamo natančnosti, ustreznosti, veljavnosti, zanesljivosti, razpoložljivosti ali popolnosti.

NE JAMČIMO, POTRJUJEMO, JAMČIMO ALI PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI ZA TOČNOST ALI ZANESLJIVOST KAKRŠNIH KOLI INFORMACIJ, KI JIH PONUJAJO SPLETNA MESTA TRETJIH OSEB, KI SO POVEZANA PREK SPLETNEGA MESTA ALI KAKRŠNEGA KOLI SPLETNEGA MESTA ALI FUNKCIJE, KI JE POVEZANA V KAKRŠNI KOLI PASICI ALI DRUGEM OGLAŠEVANJU. NE BOMO STRANKA ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NE BOMO ODGOVORNI ZA SPREMLJANJE KAKRŠNE KOLI TRANSAKCIJE MED VAMI IN TRETJIMI PONUDNIKI IZDELKOV ALI STORITEV.

ODPOVED ODGOVORNOSTI POVEZANIH PODJETNIKOV

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do povezanih spletnih mest, za morebitne nakupe ali dejanja, ki ste jih opravili na povezanih spletnih mestih z uporabo takih povezav, bomo morda prejeli pridruženo provizijo.

IZJAVA ZA ODPOVED ODGOVORNOSTI

Spletno mesto lahko vsebuje pričevanja uporabnikov naših izdelkov in/ali storitev. Ta pričevanja odražajo resnične izkušnje in mnenja takih uporabnikov. Vendar pa so izkušnje osebne za te uporabnike in morda ne predstavljajo vseh uporabnikov naših izdelkov in/ali storitev. Ne trdimo in ne smete predvidevati, da bodo vsi uporabniki imeli enake izkušnje.

VAŠI POSAMEZNI REZULTATI SE LAHKO RAZLIKUJEJO.

Pričevanja na spletnem mestu so predložena v različnih oblikah, kot so besedilo, zvok in/ali video, in jih pregledamo, preden jih objavimo. Na spletnem mestu so prikazani dobesedno, kot so jih podali uporabniki, razen popravkov slovničnih ali tipkarskih napak. Nekatera pričevanja so bila morda skrajšana zaradi jedrnatosti, kjer je celotno pričevanje vsebovalo tuje informacije, ki niso pomembne za širšo javnost.

Stališča in mnenja, ki jih vsebujejo pričevanja, pripadajo izključno posameznemu uporabniku in ne odražajo naših pogledov in mnenj.

ODPOVED O NAPAKAH IN OPUSTITVAH

Čeprav smo naredili vse, da bi zagotovili, da so bile informacije na tem spletnem mestu pridobljene iz zanesljivih virov, Travel S Helper ni odgovoren za morebitne napake ali opustitve ali za rezultate, pridobljene z uporabo teh informacij. Vse informacije na tem spletnem mestu so na voljo »takšne, kot so«, brez jamstva za popolnost, točnost, pravočasnost ali rezultate, pridobljene z uporabo teh informacij, in brez kakršnega koli jamstva, izrecnega ali implicitnega, vključno z, vendar ne omejeno na garancije glede delovanja, primernosti za prodajo in primernosti za določen namen.

Travel S Helper, z njim povezana partnerstva ali korporacije ali njihovi partnerji, zastopniki ali zaposleni v nobenem primeru ne bodo odgovorni vam ali komur koli drugemu za kakršno koli odločitev ali dejanje, ki je bilo sprejeto na podlagi informacij na tem spletnem mestu, ali za kakršne koli posledične, posebne ali podobno škodo, tudi če je obveščen o možnosti take škode.

ODPOVED ODGOVORNOSTI GOSTUJOČIH SODELAVCEV

To spletno mesto lahko vključuje vsebino gostujočih sodelavcev in vsa stališča ali mnenja, izražena v takšnih objavah, so osebna in ne predstavljajo stališč Travel S Helperja ali katerega koli njegovega osebja ali podružnic, razen če je to izrecno navedeno.

LOGOTIPI IN BLAGOVNE ZNAMKE ODPOVED ODGOVORNOSTI

Vsi logotipi in blagovne znamke tretjih oseb, navedeni na https://travelshelper.com, so blagovne znamke in logotipi njihovih lastnikov. Kakršna koli vključitev takšnih blagovnih znamk ali logotipov ne pomeni ali pomeni odobritve, odobritve ali sponzorstva Travel S Helperja s strani teh lastnikov.

KONTAKTIRAJTE NAS

Če imate kakršne koli povratne informacije, komentarje, zahteve za tehnično podporo ali druga vprašanja, se obrnite na nas po e-pošti: office@travelshelper.com.