Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 2020-10-12

 1. Wprowadzenie

Witaj w Pomocnik podróży S.

Pomocnik podróży S („nas”, „my” lub „nasz”) działa https://travelshelper.com (dalej zwane "Usługa").

Nasza Polityka prywatności reguluje Twoją wizytę w https://travelshelper.comoraz wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, zabezpieczamy i ujawniamy informacje wynikające z korzystania przez Ciebie z naszej Usługi.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszym Regulaminie.

Nasze Warunki ("Warunki") regulują korzystanie z naszego Serwisu i wraz z Polityką Prywatności stanowią Twoją umowę z nami ("porozumienie").

 1. Definicje

SERWIS oznacza witrynę https://travelshelper.com obsługiwaną przez Travel S Helper.

DANE OSOBISTE oznacza dane dotyczące żyjącej osoby, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

DANE UŻYTKOWE to dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

COOKIES to małe pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

ADMINISTRATOR DANYCH oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) ustala cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy Administratorem Twoich danych.

PRZETWARZAJĄCY DANYCH (LUB USŁUGODAWCY) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych. Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców w celu efektywniejszego przetwarzania Twoich danych.

PRZEDMIOT DANYCH to każda żywa osoba będąca przedmiotem Danych Osobowych.

UŻYTKOWNIK to osoba korzystająca z naszego Serwisu. Użytkownik odpowiada Podmiotowi Danych, który jest podmiotem Danych Osobowych.

 1. Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

 1. Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być użyte do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie ("Dane osobiste"). Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować między innymi:

0.1. Adres e-mail

0.2. Imię i nazwisko

0.3. Numer telefonu

0.4. Adres, kraj, województwo, prowincja, kod pocztowy, miasto

0.5. Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w celu przesyłania biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich tych komunikatów, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji.

Dane użytkowania

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub uzyskujesz dostęp do Usługi przez lub za pośrednictwem dowolnego urządzenia („Dane o użytkowaniu”).

Te dane użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres IP twojego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia, te Dane użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak rodzaj używanego urządzenia, unikalny identyfikator urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny urządzenia, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Śledzenie danych cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowujemy określone informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak beacony, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

0.1. Pliki cookie sesji: Używamy plików cookie sesji w celu obsługi naszej usługi.

0.2. Pliki cookie preferencji: Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.

0.3. Pliki cookie bezpieczeństwa: Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.

0.4. Reklamowe pliki cookie: Pliki cookie reklam służą do wyświetlania reklam, które mogą być istotne dla Ciebie i Twoich zainteresowań.

Inne dane

Podczas korzystania z naszego Serwisu możemy również zbierać następujące informacje: płeć, wiek, data urodzenia, miejsce urodzenia, dane paszportowe, obywatelstwo, meldunek w miejscu zamieszkania i faktycznym adres, numer telefonu (praca, komórka), dane dokumentów o wykształceniu, kwalifikacjach, szkoleniu zawodowym, umowach o pracę, umowach NDA, informacji o premiach i odszkodowaniach, informacji o stanie cywilnym, członkach rodziny, numerze ubezpieczenia społecznego (lub innego podatnika), lokalizacji biura i innych danych.

 1. Wykorzystanie danych

Travel S Helper wykorzystuje zebrane dane w różnych celach:

0.1. w celu świadczenia i utrzymywania naszej Usługi;

0.2. aby powiadomić Cię o zmianach w naszym Serwisie;

0.3. aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić;

0.4. zapewnienie obsługi klienta;

0.5. do zbierania analiz lub cennych informacji, abyśmy mogli ulepszać naszą Usługę;

0.6. do monitorowania korzystania z naszej Usługi;

0.7. wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych;

0.8. aby spełnić jakikolwiek inny cel, w jakim je dostarczasz;

0.9. w celu realizacji naszych zobowiązań i egzekwowania naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami, w tym dotyczących rozliczeń i windykacji;

0.10. aby przekazać Ci powiadomienia dotyczące Twojego konta i/lub subskrypcji, w tym powiadomienia o wygaśnięciu i odnowieniu, instrukcje e-mailowe itp.;

0.11. aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji;

0.12. w jakikolwiek inny sposób możemy opisać, kiedy podajesz informacje;

0.13. w jakimkolwiek innym celu za Twoją zgodą.

 1. Przechowywanie danych

Zachowamy Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Zachowamy i wykorzystamy Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych prawnych umów i zasad.

Zachowamy również Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

 1. Transfer danych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Holandią i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym dane osobowe, do Holandii i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

Travel S Helper podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że zostaną wprowadzone odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

 1. Ujawnianie danych

Możemy ujawnić dane osobowe, które zbieramy lub które podajesz:

0.1. Ujawnienie w celu egzekwowania prawa.

W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych.

0.2. Transakcja biznesowa.

Jeśli my lub nasze spółki zależne jesteśmy zaangażowani w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane.

0.3. Inne przypadki. Możemy ujawnić Twoje dane również:

0.3.1. naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym;

0.3.2. wykonawcom, usługodawcom i innym stronom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności;

0.3.3. aby zrealizować cel, w jakim je dostarczasz;

0.3.4. w celu umieszczenia logo Twojej firmy na naszej stronie internetowej;

0.3.5. w jakimkolwiek innym celu ujawnionym przez nas podczas przekazywania informacji;

0.3.6. za Twoją zgodą w innych przypadkach;

0.3.7. jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki, naszych klientów lub innych osób.

 1. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna 100%. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

 1. Twoje prawa do ochrony danych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz określone prawa do ochrony danych, objęte RODO.

Staramy się podejmować rozsądne kroki, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie Dane Osobowe posiadamy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, napisz do nas na adres e-mail biuro@travelshelper.com.

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

0.1. prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat;

0.2. prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawienia swoich informacji, jeśli informacje te są niedokładne lub niekompletne;

0.3. prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych;

0.4. prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych;

0.5. prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać kopię swoich Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie;

0.6. prawo do wycofania zgody. Masz również prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, gdy polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Należy pamiętać, że możemy nie być w stanie świadczyć Usługi bez niektórych niezbędnych danych.

Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

 1. Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności (CalOPPA)

CalOPPA to pierwsze prawo stanowe w kraju, które wymaga, aby komercyjne witryny i usługi online publikowały politykę prywatności. Zasięg prawa wykracza daleko poza Kalifornię i wymaga, aby osoba lub firma w Stanach Zjednoczonych (i wyobrażalny świat), która prowadzi strony internetowe gromadzące dane osobowe od konsumentów z Kalifornii, zamieściła na swojej stronie internetowej wyraźną politykę prywatności, dokładnie określającą gromadzone informacje i te osobom, którym jest on udostępniany, oraz przestrzegania tej polityki.

Według CalOPPA zgadzamy się, co następuje:

0.1. użytkownicy mogą odwiedzać naszą witrynę anonimowo;

0.2. nasz link do Polityki prywatności zawiera słowo „Prywatność” i można go łatwo znaleźć na stronie głównej naszej witryny;

0.3. użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach polityki prywatności na naszej Stronie Polityki Prywatności;

0.4. użytkownicy mogą zmienić swoje dane osobowe, wysyłając do nas e-mail na biuro@travelshelper.com.

Nasza polityka dotycząca sygnałów „Nie śledź”:

Szanujemy sygnały Do Not Track i nie śledzimy, nie umieszczamy plików cookie ani nie używamy reklam, gdy działa mechanizm przeglądarki Do Not Track. Nie śledź to preferencja, którą możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aby informować witryny, że nie chcesz być śledzony.

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia w przeglądarce internetowej.

 1. Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA)

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo dowiedzieć się, jakie dane o Tobie zbieramy, poprosić o usunięcie swoich danych i nie sprzedawać (udostępniać) ich. Aby skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, możesz złożyć określone żądania i poprosić nas:

0.1. Jakie dane osobowe posiadamy o Tobie. Jeśli złożysz taką prośbę, zwrócimy się do Ciebie:

0.0.1. Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.

0.0.2. Kategorie źródeł, z których zbieramy Twoje dane osobowe.

0.0.3. Biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży Twoich danych osobowych.

0.0.4. Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe.

0.0.5. Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat.

0.0.6. Lista kategorii danych osobowych, które sprzedaliśmy, wraz z kategorią każdej innej firmy, której je sprzedaliśmy. Jeżeli nie sprzedaliśmy Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o tym fakcie.

0.0.7. Lista kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy w celach biznesowych, wraz z kategorią wszelkich innych firm, którym je udostępniliśmy.

Pamiętaj, że masz prawo poprosić nas o dostarczenie tych informacji maksymalnie dwa razy w ciągu dwunastu miesięcy. Gdy złożysz taką prośbę, podane informacje mogą być ograniczone do danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

0.2. Aby usunąć swoje dane osobowe. Jeśli złożysz taką prośbę, usuniemy Twoje dane osobowe, które posiadamy na dzień Twojego żądania, z naszych rejestrów i polecimy wszystkim usługodawcom, aby zrobili to samo. W niektórych przypadkach usunięcie może nastąpić poprzez deidentyfikację informacji. Jeśli zdecydujesz się usunąć swoje dane osobowe, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji, które wymagają do działania Twoich danych osobowych.

0.3. Aby przestać sprzedawać swoje dane osobowe. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim w żadnym celu. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych w zamian za pieniądze. Jednak w pewnych okolicznościach przekazanie danych osobowych stronie trzeciej lub w ramach naszej rodziny firm bez wynagrodzenia pieniężnego może zostać uznane za „sprzedaż” zgodnie z prawem stanu Kalifornia. Jesteś jedynym właścicielem swoich Danych Osobowych i możesz w dowolnym momencie zażądać ich ujawnienia lub usunięcia.

Jeśli złożysz wniosek o zaprzestanie sprzedaży swoich danych osobowych, przestaniemy dokonywać takich transferów.

Pamiętaj, że jeśli poprosisz nas o usunięcie lub zaprzestanie sprzedaży Twoich danych, może to wpłynąć na Twoje doświadczenia z nami i możesz nie być w stanie uczestniczyć w niektórych programach lub usługach członkowskich, które wymagają wykorzystania Twoich danych osobowych do funkcjonowania. Ale w żadnym wypadku nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z Twoich praw.

Aby skorzystać z opisanych powyżej praw do ochrony danych w stanie Kalifornia, prosimy o przesłanie wniosku(-ów) pocztą elektroniczną: biuro@travelshelper.com.

Twoje prawa do ochrony danych, opisane powyżej, są objęte CCPA, skrótem od California Consumer Privacy Act. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź oficjalną stronę California Legislative Information. CCPA weszła w życie 01.

 1. Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia naszej Usługi ("Usługodawcy"), świadczyć Usługi w naszym imieniu, wykonywać usługi związane z Usługami lub pomagać nam w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

 1. Analityka

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

 1. Narzędzia CI/CD

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu zautomatyzowania procesu rozwoju naszej Usługi.

 1. Reklama

Możemy wykorzystywać zewnętrznych dostawców usług do wyświetlania reklam w celu wsparcia i utrzymania naszej Usługi.

 1. Remarketing behawioralny

Możemy korzystać z usług remarketingowych w celu reklamowania się w witrynach stron trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich wizyt w naszej Usłudze.

 1. Linki do innych stron

Nasza usługa może zawierać linki do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

 1. Prywatność dzieci

Nasze Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 18 roku życia ("Dziecko" or "Dzieci").

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od Dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli dowiesz się, że Dziecko przekazało nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od Dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

 1. Zmiany w tej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszej Usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

 1. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail: biuro@travelshelper.com.