Odpowiedzialność

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-12

ZRZECZENIE SIĘ O STRONĘ INTERNETOWĄ

Informacje dostarczone przez Pomocnik podróży S („Firma”, „my”, „nasz”, „nas”) w dniu https://travelshelper.com („Witryna”) służy wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Wszystkie informacje w Witrynie są podawane w dobrej wierze, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących dokładności, adekwatności, ważności, niezawodności, dostępności lub kompletności jakichkolwiek informacji w Witrynie.

W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB OPARTEGO NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH ZAWARTYCH W WITRYNIE. KORZYSTANIE Z WITRYNY ORAZ POLEGANIE NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH NA STRONIE ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NA LINKI ZEWNĘTRZNE

Witryna może zawierać (lub możesz zostać wysłany za pośrednictwem Witryny) łącza do innych witryn internetowych lub treści należące do osób trzecich lub od nich pochodzące lub łącza do witryn internetowych i funkcji. Takie linki zewnętrzne nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, adekwatności, aktualności, niezawodności, dostępności lub kompletności.

NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY, ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB WIARYGODNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI OFEROWANYCH PRZEZ WITRYNY OSÓB TRZECICH POŁĄCZONE ZA POMOCĄ WITRYNY LUB DOWOLNEJ WITRYNY LUB FUNKCJI POŁĄCZONEJ W JAKICHKOLWIEK BANERACH LUB INNYCH REKLAMACH. NIE BĘDZIEMY STRONĄ LUB W ŻADNYM SPOSÓB NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH

Witryna może zawierać łącza do witryn stowarzyszonych i możemy otrzymywać prowizję za wszelkie zakupy lub działania dokonane przez użytkownika w witrynach stowarzyszonych przy użyciu takich łączy.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Witryna może zawierać referencje użytkowników naszych produktów i/lub usług. Te referencje odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia i opinie takich użytkowników. Jednak doświadczenia są osobiste dla tych konkretnych użytkowników i niekoniecznie muszą być reprezentatywne dla wszystkich użytkowników naszych produktów i/lub usług. Nie twierdzimy i nie należy zakładać, że wszyscy użytkownicy będą mieli takie same doświadczenia.

TWOJE INDYWIDUALNE WYNIKI MOGĄ BYĆ RÓŻNE.

Referencje w Witrynie są przesyłane w różnych formach, takich jak tekst, dźwięk i/lub wideo, i są przez nas sprawdzane przed opublikowaniem. Pojawiają się na Stronie dosłownie, zgodnie z podanymi przez użytkowników, z wyjątkiem poprawiania błędów gramatycznych lub pisarskich. Niektóre zeznania mogły zostać skrócone ze względu na zwięzłość, w przypadku gdy pełne zeznanie zawierało obce informacje nieistotne dla ogółu społeczeństwa.

Poglądy i opinie zawarte w referencjach należą wyłącznie do indywidualnego użytkownika i nie odzwierciedlają naszych poglądów i opinii.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY I POMINIĘCIA

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej witrynie zostały uzyskane z wiarygodnych źródeł, Travel S Helper nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji. Wszystkie informacje na tej stronie są dostarczane „tak jak są”, bez gwarancji kompletności, dokładności, aktualności lub wyników uzyskanych w wyniku wykorzystania tych informacji oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancje wydajności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

W żadnym wypadku Travel S Helper, powiązane spółki osobowe lub korporacje, ani partnerzy, agenci lub ich pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub kogokolwiek innego za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje zawarte w tej Witrynie lub za jakiekolwiek wynikające, szczególne lub podobnych szkód, nawet w przypadku poinformowania o możliwości wystąpienia takich szkód.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI GOŚCI

Ta Witryna może zawierać treści od współtwórców gości, a wszelkie poglądy lub opinie wyrażone w takich postach są osobiste i nie reprezentują poglądów Travel S Helper ani żadnego z jej pracowników lub podmiotów stowarzyszonych, chyba że wyraźnie zaznaczono to inaczej.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NA LOGI I ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie logo i znaki towarowe stron trzecich, do których odwołuje się https://travelshelper.com, są znakami towarowymi i logo ich odpowiednich właścicieli. Jakiekolwiek włączenie takich znaków towarowych lub logo nie oznacza ani nie stanowi żadnej zgody, poparcia ani sponsorowania Travel S Helper przez takich właścicieli.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek uwag, komentarzy, próśb o pomoc techniczną lub innych zapytań prosimy o kontakt mailowy: [email chroniony].