Ansvarsfraskrivelse

Sist oppdatert: 2020-10-12

NETTSIDEFRASKRIVELSE

Informasjonen gitt av Travel S Helper ("Selskap", "vi", "vår", "oss") på https://travelshelper.com ("Nettstedet") er kun for generelle informasjonsformål. All informasjon på nettstedet er gitt i god tro, men vi gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag, eksplisitt eller underforstått, angående nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, gyldigheten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller fullstendigheten av informasjonen på nettstedet.

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL VI HA NOEN ANSVAR OVERFOR DEG FOR TAP ELLER SKADE AV NOEN SLAG OPPÅTT SOM ET RESULTAT AV BRUK AV NETTSTEDET ELLER Å stole på NOEN INFORMASJON GITT PÅ NETTSTEDET. DIN BRUK AV NETTSTEDET OG DIN TILLITEN PÅ EVENTUELL INFORMASJON PÅ NETTSTEDET ER KUN PÅ EGEN RISIKO.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR EKSTERNE LENKER

Nettstedet kan inneholde (eller du kan bli sendt via nettstedet) lenker til andre nettsteder eller innhold som tilhører eller kommer fra tredjeparter eller lenker til nettsteder og funksjoner. Slike eksterne lenker blir ikke undersøkt, overvåket eller kontrollert for nøyaktighet, tilstrekkelighet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet av oss.

VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR SÅ ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL NOEN INFORMASJON TILBYT AV TREDJEPARTS NETTSTEDER SOM KNYTTES GJENNOM NETTSTEDET ELLER NOEN NETTSTED ELLER EGENSKAPER SOM ER KNYTTET TIL EN ANDRE ANNONSE. VI VIL IKKE VÆRE EN PART I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE NOEN TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER.

TILKNYTTEDE ANSVARSFRASKRIVELSE

Nettstedet kan inneholde lenker til tilknyttede nettsteder, og vi kan motta en tilknyttet kommisjon for kjøp eller handlinger du foretar på tilknyttede nettsteder ved hjelp av slike lenker.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Siden kan inneholde attester fra brukere av våre produkter og/eller tjenester. Disse attester gjenspeiler de virkelige opplevelsene og meningene til slike brukere. Opplevelsene er imidlertid personlige for de spesifikke brukerne, og er ikke nødvendigvis representative for alle brukere av våre produkter og/eller tjenester. Vi påstår ikke, og du bør ikke anta at alle brukere vil ha de samme opplevelsene.

DINE INDIVIDUELLE RESULTATER KAN VARIERE.

Uttalelsene på nettstedet sendes inn i ulike former som tekst, lyd og/eller video, og vurderes av oss før de legges ut. De vises på nettstedet ordrett som gitt av brukerne, bortsett fra retting av grammatikk eller skrivefeil. Noen attester kan ha blitt forkortet for korthets skyld, der hele attesten inneholdt uvedkommende informasjon som ikke er relevant for allmennheten.

Synspunktene og meningene i attester tilhører utelukkende den enkelte bruker og reflekterer ikke våre synspunkter og meninger.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR FEIL OG UTLEVELSE

Selv om vi har gjort vårt ytterste for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er hentet fra pålitelige kilder, er Travel S Helper ikke ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser eller for resultatene som er oppnådd ved bruk av denne informasjonen. All informasjon på dette nettstedet er gitt "som den er", uten garanti for fullstendighet, nøyaktighet, aktualitet eller for resultatene oppnådd ved bruk av denne informasjonen, og uten garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til garantier for ytelse, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål.

Under ingen omstendigheter vil Travel S Helper, dets relaterte partnerskap eller selskaper, eller partnere, agenter eller ansatte derav, være ansvarlige overfor deg eller noen andre for noen avgjørelse som er tatt eller handling som er tatt i avhengighet av informasjonen på denne siden eller for eventuelle påfølgende, spesielle eller lignende skader, selv om de blir informert om muligheten for slike skader.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GJESTEBIDRAGENDE

Dette nettstedet kan inneholde innhold fra gjestebidragsytere, og alle synspunkter eller meninger som uttrykkes i slike innlegg er personlige og representerer ikke de fra Travel S Helper eller noen av dets ansatte eller tilknyttede selskaper med mindre det er uttrykkelig angitt.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR LOGOER OG VAREMERKER

Alle logoer og varemerker for tredjeparter referert til på https://travelshelper.com er varemerker og logoer til deres respektive eiere. Enhver inkludering av slike varemerker eller logoer innebærer eller utgjør ingen godkjenning, godkjenning eller sponsing av Travel S Helper av slike eiere.

Kontakt oss

Skulle du ha tilbakemeldinger, kommentarer, forespørsler om teknisk støtte eller andre henvendelser, vennligst kontakt oss på e-post: office@travelshelper.com.