Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 2020-10-12

WEBSITE DISCLAIMER

De informatie verstrekt door Reis S-helper (“Bedrijf”, “wij”, “onze”, “ons”) op https://travelshelper.com (de "Site") is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt, maar we geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van informatie op de site.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN WE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID jegens U VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN VAN ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

EXTERNE LINKS DISCLAIMER

De site kan links naar andere websites of inhoud die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden of links naar websites en functies bevatten (of u kunt via de site worden verzonden). Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, toereikendheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.

WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANNEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN DIE VIA DE SITE OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE ADVERTENTIES IS GEKOPPELD. WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

DISCLAIMER PARTNERS

De site kan links naar gelieerde websites bevatten, en we kunnen een aangesloten commissie ontvangen voor alle aankopen of acties die u op de aangesloten websites doet met behulp van dergelijke links.

GETUIGENISSEN DISCLAIMER

De Site kan getuigenissen bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de echte ervaringen en meningen van dergelijke gebruikers. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor die specifieke gebruikers en hoeven niet noodzakelijk representatief te zijn voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. We beweren niet, en je moet er ook niet vanuit gaan dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben.

UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VERSCHILLEN.

De getuigenissen op de site worden in verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons beoordeeld voordat ze worden geplaatst. Ze verschijnen letterlijk op de site zoals opgegeven door de gebruikers, behalve voor de correctie van grammaticale of typefouten. Sommige getuigenissen zijn mogelijk ingekort omwille van de beknoptheid, omdat de volledige getuigenis externe informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek.

De meningen en meningen in de getuigenissen behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze meningen en meningen.

FOUTEN EN OMISSIES DISCLAIMER

Hoewel we er alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site afkomstig is van betrouwbare bronnen, is Travel S Helper niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze site wordt geleverd "zoals ze is", zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot garanties van prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

In geen geval zullen Travel S Helper, zijn gerelateerde partnerschappen of bedrijven, of de partners, agenten of werknemers daarvan aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie genomen op basis van de informatie op deze site of voor enige gevolg, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

DISCLAIMER VAN GASTDRAGERS

Deze site kan inhoud bevatten van gastbijdragers en alle standpunten of meningen die in dergelijke berichten worden geuit, zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet die van Travel S Helper of een van haar medewerkers of gelieerde ondernemingen, tenzij expliciet vermeld.

LOGO'S EN HANDELSMERKEN DISCLAIMER

Alle logo's en handelsmerken van derden waarnaar wordt verwezen op https://travelshelper.com zijn de handelsmerken en logo's van hun respectieve eigenaren. Het opnemen van dergelijke handelsmerken of logo's impliceert of vormt geen goedkeuring, goedkeuring of sponsoring van Travel S Helper door dergelijke eigenaren.

CONTACT

Mocht u feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning of andere vragen hebben, neem dan contact met ons op via e-mail: [e-mail beveiligd].