Penafian

Kemas kini terakhir: 2020-10-12

PENAFIAN LAMAN WEB

Maklumat yang diberikan oleh Travel S Helper (“Syarikat”, “kami”, “kami”, “kami”) pada https://travelshelper.com ("Laman") adalah untuk tujuan maklumat am sahaja. Semua maklumat di Laman ini disediakan dengan niat baik, namun kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, mengenai ketepatan, kecukupan, kesahihan, kebolehpercayaan, ketersediaan, atau kesempurnaan sebarang maklumat di Laman.

DALAM SEBARANG KEADAAN KAMI TIDAK AKAN MEMPUNYAI SEBARANG LIABILITI KEPADA ANDA ATAS SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN DALAM SEBARANG JENIS YANG DITANGGUNG AKIBAT PENGGUNAAN LAMAN ATAU PERCANTIKAN KEPADA MANA-MANA ​​MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN DI LAMAN INI. PENGGUNAAN ANDA TERHADAP LAMAN DAN KEPERCAYAAN ANDA TERHADAP SEBARANG MAKLUMAT DI LAMAN INI ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI.

PENAFIAN PAUTAN LUAR

Laman web ini mungkin mengandungi (atau anda mungkin dihantar melalui Laman) pautan ke laman web lain atau kandungan milik atau berasal dari pihak ketiga atau pautan ke laman web dan ciri. Pautan luaran seperti itu tidak diselidiki, dipantau, atau diperiksa untuk ketepatan, kecukupan, kesahan, kebolehpercayaan, ketersediaan atau kelengkapan oleh kami.

KAMI TIDAK MENJAMIN, MENGESAHKAN, MENJAMIN ATAU MEMANGGUNG TANGGUNGJAWAB ATAS KETEPATAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN MANA-MANA ​​MAKLUMAT YANG DITAWARKAN OLEH LAMAN WEB PIHAK KETIGA YANG DIPAUT MELALUI LAMAN ATAU MANA-MANA ​​LAMAN WEB ATAU CIRI-CIRI YANG DIPAUTKAN DALAM MANA-MANA ​​BANDINGAN LAIN. KAMI TIDAK AKAN MENJADI PIHAK KEPADA ATAU DALAM APA PUN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMANTAU SEBARANG TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN PENYEDIA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA.

PENAFIAN AFILIASI

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web afiliasi, dan kami mungkin menerima komisen afiliasi untuk sebarang pembelian atau tindakan yang anda lakukan di laman web afiliasi menggunakan pautan tersebut.

TESTIMONI PENAFIAN

Tapak ini mungkin mengandungi testimoni oleh pengguna produk dan/atau perkhidmatan kami. Testimoni ini menggambarkan pengalaman sebenar dan pendapat pengguna tersebut. Walau bagaimanapun, pengalaman tersebut adalah peribadi kepada pengguna tertentu tersebut, dan mungkin tidak semestinya mewakili semua pengguna produk dan/atau perkhidmatan kami. Kami tidak menuntut dan anda tidak seharusnya menganggap bahawa semua pengguna akan mempunyai pengalaman yang sama.

KEPUTUSAN INDIVIDU ANDA MUNGKIN BERBEZA.

Testimoni di Laman ini diserahkan dalam pelbagai bentuk seperti teks, audio dan/atau video, dan disemak oleh kami sebelum disiarkan. Mereka muncul pada kata kerja Laman seperti yang diberikan oleh pengguna, kecuali untuk pembetulan tatabahasa atau kesilapan menaip. Sesetengah testimoni mungkin telah dipendekkan untuk tujuan ringkas, di mana testimoni penuh mengandungi maklumat luar yang tidak berkaitan dengan orang awam.

Pandangan dan pendapat yang terkandung dalam testimoni adalah milik pengguna individu semata-mata dan tidak menggambarkan pandangan dan pendapat kami.

KESILAPAN DAN PENAFIAN PENAFIAN

Walaupun kami telah membuat setiap percubaan untuk memastikan bahawa maklumat yang terkandung dalam laman web ini telah diperoleh daripada sumber yang boleh dipercayai, Travel S Helper tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau peninggalan atau untuk keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini. Semua maklumat dalam laman web ini disediakan "seadanya", tanpa jaminan kesempurnaan, ketepatan, ketepatan masa atau keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat ini, dan tanpa sebarang jenis waranti, nyata atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada jaminan prestasi, kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Dalam apa jua keadaan, Travel S Helper, perkongsian atau syarikat berkaitannya, atau rakan kongsi, ejen atau pekerjanya tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau sesiapa sahaja untuk sebarang keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil dengan bergantung kepada maklumat dalam Laman ini atau untuk apa-apa yang berbangkit, khas. atau kerosakan yang serupa, walaupun dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

PENYUMBANG TETAMU PENAFIAN

Tapak ini mungkin termasuk kandungan daripada penyumbang tetamu dan sebarang pandangan atau pendapat yang dinyatakan dalam siaran tersebut adalah peribadi dan tidak mewakili pandangan Travel S Helper atau mana-mana kakitangan atau ahli gabungannya melainkan dinyatakan secara jelas.

PENAFIAN LOGO DAN TANDA DAGANGAN

Semua logo dan tanda dagangan pihak ketiga yang dirujuk di https://travelshelper.com adalah tanda dagangan dan logo pemilik masing-masing. Sebarang kemasukan tanda dagangan atau logo sedemikian tidak membayangkan atau membentuk sebarang kelulusan, pengendorsan atau penajaan Travel S Helper oleh pemilik tersebut.

HUBUNGI KAMI

Sekiranya anda mempunyai sebarang maklum balas, komen, permintaan untuk sokongan teknikal atau pertanyaan lain, sila hubungi kami melalui e-mel: office@travelshelper.com.