Általános Szerződési Feltételek

Utolsó frissítés: 2020-10-12

1. Bevezetés

Üdvözöljük a Travel S Helper („Társaság”, „mi”, „mi”, „mi”)!

A jelen Általános Szerződési Feltételek („Feltételek”, „Szolgáltatási Feltételek”) az Ön weboldalán történő használatát szabályozzák https://travelshelper.com (együttesen vagy külön-külön „Szolgáltatás”) üzemelteti Travel S Helper.

Adatvédelmi irányelveink a Szolgáltatásunk használatát is szabályozzák, és elmagyarázzák, hogyan gyűjtjük, védjük és nyilvánosságra hozzuk azokat az információkat, amelyek a weblapjaink használatából erednek.

A velünk kötött megállapodás magában foglalja ezeket a feltételeket és az adatvédelmi irányelveinket („megállapodások”). Tudomásul veszi, hogy elolvasta és megértette a megállapodásokat, és vállalja, hogy kötelezi őket.

Ha nem ért egyet (vagy nem tud betartani) a Szerződésekben, akkor nem használhatja a Szolgáltatást, de kérjük, értesítsen minket e-mailben a következő címen: office@travelshelper.com így megpróbálhatunk megoldást találni. A jelen Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másra vonatkoznak, akik hozzáférni vagy használni szeretnék a Szolgáltatást.

2. távközlés

Szolgáltatásunk használatával Ön beleegyezik, hogy feliratkozik hírlevelekre, marketing- vagy promóciós anyagokra és egyéb, általunk elküldött információkra. Mindazonáltal leiratkozhat a tőlünk küldött üzenetek bármelyikéről vagy mindegyikéről, ha követi a leiratkozási linket, vagy küld el e-mailt az office@travelshelper.com címre.

3. Versenyek, sorsolás és promóciók

A Szolgáltatáson keresztül elérhető versenyekre, nyereményjátékokra vagy más promóciókra (együttesen: „Promóciók”) a jelen Szolgáltatási feltételektől elkülönülő szabályok vonatkozhatnak. Ha részt vesz bármely promócióban, kérjük, olvassa el a vonatkozó szabályokat, valamint az adatvédelmi irányelveinket. Ha a promóció szabályai ütköznek a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, akkor a Promócióra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4. Tartalom

Szolgáltatásunk lehetővé teszi bizonyos információk, szövegek, grafikák, videók vagy egyéb anyagok ("Tartalom") közzétételét, hivatkozását, tárolását, megosztását és más módon elérhetővé tételét. Ön felelős a Szolgáltatáson keresztül vagy a Szolgáltatáson keresztül közzétett tartalomért, beleértve annak jogszerűségét, megbízhatóságát és megfelelőségét.

A Szolgáltatáson vagy azon keresztül történő tartalom közzétételével Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (i) A tartalom az Öné (az Ön tulajdona), és/vagy joga van a felhasználására, valamint joga van megadni nekünk a jelen Feltételekben meghatározott jogokat és licencet. és (ii) hogy az Ön Tartalmának a Szolgáltatáson vagy azon keresztül történő közzététele nem sérti a személyiségi jogokat, a nyilvánossághoz fűződő jogokat, a szerzői jogokat, a szerződéses jogokat vagy bármely más személy vagy jogi személy jogait. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megszüntessük bárkinek a fiókját, akiről kiderül, hogy szerzői jogokat sért.

Ön fenntartja a Szolgáltatáson vagy azon keresztül elküldött, közzétett vagy megjelenített Tartalomra vonatkozó minden jogát, és Ön felelős e jogok védelméért. Nem vállalunk felelősséget az Ön vagy bármely harmadik fél által a Szolgáltatáson vagy azon keresztül közzétett tartalomért. A Tartalmak Szolgáltatás használatával történő közzétételével azonban jogot és engedélyt ad számunkra az ilyen Tartalmak használatára, módosítására, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére, reprodukálására és terjesztésére a Szolgáltatáson keresztül és azon keresztül. Ön elfogadja, hogy ez a licenc magában foglalja a jogot arra, hogy Tartalmát elérhetővé tegyük a Szolgáltatás többi felhasználója számára, akik szintén használhatják az Ön Tartalmát a jelen Feltételek értelmében.

A Travel S Helpernek joga van, de nem köteles a felhasználók által biztosított összes Tartalmat figyelemmel kísérni és szerkeszteni.

Ezen túlmenően, a jelen Szolgáltatáson keresztül vagy azon keresztül található Tartalom a Travel S Helper tulajdonát képezi, vagy engedéllyel használják fel. Ön nem terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja, újra felhasználhatja, letöltheti, újra közzéteheti, másolhatja vagy felhasználhatja az említett Tartalmat, akár egészben, akár részben, kereskedelmi célokra vagy személyes haszonszerzés céljából, kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

5. Tiltott felhasználások

A Szolgáltatást csak törvényes célokra és a Feltételekkel összhangban használhatja. Ön vállalja, hogy nem használja a Szolgáltatást:

0.1. Bármilyen módon, amely sérti az alkalmazandó nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy szabályozásokat.

0.2. A kiskorúak bármilyen módon történő kizsákmányolása, bántása vagy kizsákmányolásának vagy kártételének megkísérlése céljából, nem megfelelő tartalomnak kitéve őket vagy más módon.

0.3. Bármely reklám- vagy promóciós anyag továbbítása vagy elküldésének előkészítése, ideértve a „levélszemétet”, a „lánclevelet”, a „spamot” vagy bármilyen más hasonló kérést.

0.4. A Vállalat, a Vállalat alkalmazottja, egy másik felhasználó, vagy bármely más személy vagy entitás megszemélyesítése vagy megszemélyesítése.

0.5. Bármilyen módon, amely sérti mások jogait, vagy bármilyen módon illegális, fenyegető, csaló vagy káros, vagy bármilyen jogellenes, illegális, csaló vagy káros céllal vagy tevékenységgel kapcsolatban.

0.6. Bármely más magatartás, amely korlátozza vagy gátolja a Szolgáltatás bárki használatát vagy élvezetét, vagy amely az általunk meghatározottak szerint kárt okozhat vagy megsérthet a Vállalatnak vagy a Szolgáltatás felhasználóinak, vagy felelősségre vonhatja őket.

Ezenkívül vállalja, hogy nem:

0.1. Használja a Szolgáltatást bármilyen módon, amely letilthatja, túlterhelheti, károsíthatja vagy ronthatja a Szolgáltatást, vagy megzavarhatja bármely más fél Szolgáltatás-használatát, ideértve azt is, hogy a Szolgáltatáson keresztül valós idejű tevékenységeket folytathat.

0.2. Használjon bármilyen robotot, pókot vagy más automatikus eszközt, folyamatot vagy eszközt, hogy bármilyen célból hozzáférjen a Szolgáltatáshoz, ideértve a Szolgáltatás bármely anyagának megfigyelését vagy másolását.

0.3. Bármely kézi eljárást használjon a Szolgáltatás anyagának bármely más nyomon követésére vagy másolására, vagy bármilyen más jogosulatlan célra, előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül.

0.4. Használjon olyan eszközt, szoftvert vagy rutint, amely zavarja a Szolgáltatás megfelelő működését.

0.5. Vezessen be vírusokat, trójai falovakat, férgeket, logikai bombákat vagy más, rosszindulatú vagy technológiai szempontból káros anyagokat.

0.6. Kísérlet illetéktelen hozzáférést szerezni, zavarni, megrongálni vagy megzavarni a Szolgáltatás bármely részét, a szervert, amelyen a Szolgáltatást tárolják, vagy bármely, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szervert, számítógépet vagy adatbázist.

0.7. Támadási szolgáltatás szolgáltatásmegtagadási támadással vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadással.

0.8. Tegyen meg minden olyan intézkedést, amely károsíthatja vagy meghamisíthatja a vállalati minősítést.

0.9. Ellenkező esetben próbáljon beavatkozni a Szolgáltatás megfelelő működésébe.

6. Elemzések

Harmadik fél Szolgáltatókat használhatunk szolgáltatásunk használatának figyelemmel kísérésére és elemzésére.

7. Kiskorúak nem használhatják

A szolgáltatás csak a tizennyolc (18) év közötti személyek számára való hozzáférésre és használatra szolgál. A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával garantálja és kijelenti, hogy Ön legalább tizennyolc (18) éves, és teljes felhatalmazással, joggal és kapacitással rendelkezik a jelen szerződés megkötésére és a Feltételek összes feltételének betartására. Ha nem vagy legalább tizennyolc (18) éves, akkor mind a Szolgáltatáshoz való hozzáférés, mind annak használata tilos.

8. Szellemi tulajdon

A szolgáltatás és annak eredeti tartalma (kivéve a felhasználók által biztosított Tartalmat), a funkciók és a funkciók a Travel S Helper és licencadói kizárólagos tulajdonát képezik és maradnak. A szolgáltatást a külföldi országok szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvényei védik. Védjegyeink semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban nem használhatók fel a Travel S Helper előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

9. Szerzői jogi szabályzat

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Irányelvünk az, hogy válaszolunk minden olyan állításra, miszerint a Szolgáltatáson közzétett tartalom sérti bármely személy vagy szervezet szerzői jogait vagy egyéb szellemi tulajdonjogait („Megsértés”).

Ha Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy felhatalmazással rendelkezik, és úgy gondolja, hogy a szerzői joggal védett művet olyan módon másolták le, amely a szerzői jogok megsértését jelenti, kérjük, küldje el igényét e-mailben az office@travelshelper.com címre, a tárgysor megadásával: „Szerzői jogok megsértése”, és keresetében mellékelje az állítólagos jogsértés részletes leírását, az alábbiak szerint, a „DMCA közlemény és a szerzői jog megsértésével kapcsolatos követelések eljárása” részben.

Felelősséggel tartozhat a károkért (ideértve a költségeket és az ügyvédi díjakat is), ha félrevezetést vagy rosszhiszemű követeléseket támaszt az Ön szerzői jogaival kapcsolatos bármely Szolgáltatásban és / vagy a Szolgáltatáson keresztül talált tartalom megsértésével kapcsolatban.

10. A DMCA közleménye és eljárása a szerzői jog megsértésével kapcsolatos követelések esetén

Értesítést nyújthat be a Digital Millennium Copyright Act (DMCA) alapján azáltal, hogy szerzői jogi ügynökünknek írásban megadja a következő információkat (további részletekért lásd: 17 USC 512 (c) (3)):

0.1. a szerzői jogok tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása;

0.2. a szerzői jog által védett mű leírása, amelyet állítólagosan megsértettek, beleértve annak a helynek az URL-jét (azaz a weboldal címét), ahol a szerzői joggal védett mű létezik, vagy a szerzői joggal védett mű másolatát;

0.3. annak az URL-nek vagy más meghatározott helyének azonosítása a Szolgáltatásban, ahol az Ön állítása szerint jogsértő anyag található;

0.4. az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe;

0.5. nyilatkozata arról, hogy jóhiszemű meggyőződése, hogy a vitatott felhasználást nem engedélyezi a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy a törvény;

0.6. hamis tanúzás ellen tett nyilatkozata arról, hogy a közleményben szereplő fenti információk pontosak, és hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy felhatalmazott arra, hogy a szerzői jog tulajdonosának nevében járjon el.

Felveheti a kapcsolatot szerzői jogi képviselőnkkel az office@travelshelper.com e-mail címen.

11. Hibabejelentés és visszajelzés

Közvetlenül az office@travelshelper.com címen vagy harmadik felek webhelyein és eszközein keresztül nyújthat nekünk információkat és visszajelzéseket a hibákról, fejlesztési javaslatokról, ötletekről, problémákról, panaszokról és a Szolgáltatásunkkal kapcsolatos egyéb ügyekről („Visszajelzés”). Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (i) nem tart meg, nem szerez vagy érvényesít semmilyen szellemi tulajdonjogot vagy egyéb jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a Visszajelzéshez vagy ahhoz fűződően; (ii) A vállalatnak lehetnek a Visszajelzéshez hasonló fejlesztési elképzelései; (iii) A visszajelzés nem tartalmaz Öntől vagy harmadik féltől származó bizalmas információkat vagy védett információkat; és (iv) a Társaságot semmilyen titoktartási kötelezettség nem terheli a Visszajelzés tekintetében. Abban az esetben, ha a Visszajelzés tulajdonjogának átruházása a hatályos kötelező jogszabályok miatt nem lehetséges, Ön kizárólagos, átruházható, visszavonhatatlan, ingyenes, továbbengedélyezhető, korlátlan és örökre szóló használati jogot biztosít a Társaságnak és leányvállalatainak ( ideértve a másolást, módosítást, származékos művek létrehozását, közzétételét, terjesztését és kereskedelmi forgalomba hozatalát) Visszajelzés bármilyen módon és bármilyen célból.

12. Linkek más webhelyek

Szolgáltatásunk tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásokra, amelyek nem a Travel S Helper tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A Travel S Helpernek nincs befolyása harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmára, adatvédelmi szabályzataira vagy gyakorlataira, és nem vállal felelősséget azokért. Nem vállalunk garanciát ezen entitások/egyének ajánlataiért vagy webhelyeikért.

ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY A VÁLLALAT NEM VÁLLALATI FELELŐSSÉGGEL, VAGY FELELŐSSÉGGEL KÖZVETLENÜL vagy KÖZVETLENÜL, SEMMILYEN TARTALMON, TERMÉKEN VAGY SZOLGÁLTATÁSON, VAGY SZOLGÁLTATÁSON, VAGY FELHASZNÁLÁSÁVAL VAGY FELHASZNÁLÁSÁVAL VÁLASZTOTT KÁROS VAGY VESZÉLYEKÉRT ILYEN HARMADIK FELEK WEBHELYEI VAGY SZOLGÁLTATÁSOK.

HATÁLYOSAN AJÁNLJUK, HOGY OLVASSA EL MINDEN HARMADIK FÉL WEBHELYÉNEK VAGY SZOLGÁLTATÁSAINAK A SZOLGÁLTATÁSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATÁT.

13. Jótállás kizárása

E SZOLGÁLTATÁSOKAT A VÁLLALAT „A MINT IS” ÉS „MINT ELÉRHETŐ” ALAPON BIZTOSÍTJA. A VÁLLALAT SEMMILYEN FELTÉTELŰ, KIFEJEZETT VAGY NEM TUDNIVALÓKAT SEMMILYEN KÉPVISELETNEK ÉS GARANCIÁNAK NEM VONATKOZIK SZOLGÁLTATÁSAINAK MŰKÖDÉSÉNEK, VAGY AZOKBAN FELTÉTELT INFORMÁCIÓKNAK, TARTALMÁNAK VAGY ANYAGOKNAK. Kifejezetten beleegyezik abba, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak, azok tartalmának, és bármelyik tőlünk beszerzett szolgáltatásnak vagy terméknek a felhasználását az Ön kizárólagos kockázatára használja.

SEMMILYEN VÁLLALAT, NEM A VÁLLALATHOZ TÁRSULOTT SZEMÉLY GARANCIÁT VAGY KÉPVISELETET SZOLGÁLTAT A SZOLGÁLTATÁSOK TELJESSÉGÉNEK, BIZTONSÁGÁNAK, MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK, MINŐSÉGÉNEK, PONTOSSÁGÁNAK VAGY ELÉRHETŐSÉGÉNEK TEKINTETÉBEN. AZ ELŐZMÉNYEK KORLÁTOZÁSA NINCS TÁRSASÁG, SEMMILYEN TÁRSASÁG NEM TÁRSASÁG KÉPVISELŐK VAGY GARANCIÁK, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK, TARTALmuk, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKKAL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TÉTELEK PONTOSAK, MEGFELELHETETLENEK, HIBÁTLANAK, HIBÁTLANAK AZT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK, VAGY A SZOLGÁLTATÓ, MELYEK ELÉRHETŐEK, MENTESEK VÍRUSOKTÓL, VAGY EGYÉB KÁROS ALKATRÉSZEKTŐL, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBAN ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY VÁRAKOZÁSAI MÁSKÉPPEN

A TÁRSASÁG KIZÁRÓLAG MINDENFÉLE FELTÉTELRE VAGY TALÁLKOZÓ, SZABÁLYZATI VAGY EGYÉB SZERINTI GARANCIÁT, BESZÁMOLVA, DE NEM KORLÁTOZVA AZ ELADHATÓSÁGRA, A JOGSÉRTÉS NÉLKÜL ÉS A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ GARANCIÁKRA.

A KERESZTETÉS NEM KÜLÖNBÖZIK SOKKAL KAPCSOLATOS GARANCIAAT, KIVÉNYEZETTEK A KÖVETKEZŐ JOG ALAPJÁN KIVÉTELEZETTEK, VAGY KORLÁTOZHATÓK.

14. A felelősség korlátozása

A TÖRVÉNY MEGELŐZÉSÉNEK KÖZÖTT ÖN ÖNT ÉS TISZTAINKAT, IGAZGATÓINKAT, ALKALMAZOTTAIT ÉS EGYEDI KÖZVETLEN, BÜNTETŐ, KÜLÖNLEGES, MELLÉKLETES, VAGY KÖVETKEZŐ KÁROKAT NEM KÖZÖTT ÖNKÉRT (HOGY AZ ÖSSZEFOGLALÓ ÉS AZ ÖSSZES ADATOK) UTASÍTÁS ÉS VÁLASZTOTT VAGY BÍRÁLATBAN, VAGY FELLEBBEZÉSBEN, HA BÁRMILYEN, FELTÉTELEZVE VAGY A VÁLASZTOTT VÁLASZTÁST VAGY NEM), SZERZŐDÉS, HITELESSÉG, VAGY EGYÉB TORISZTOS MŰVELETBEN, VAGY EZT A MEGÁLLAPODÁST KÖZÖTT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A SZEMÉLYES SÉRÜLÉSEK VAGY A TULAJDONSÁGOK KÁROSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, EZT A MEGÁLLAPODÁST ÉS A SZÖVETSÉGI, ÁLLAMI, HELYI TÖRVÉNYEK, ALAPÍTVÁNYOK, SZABÁLYOK VAGY RENDELKEZÉSEK MEGKÖTÉSÉT, HA HA A VÁLLALAT PREVISZTÍV . A TÖRVÉNY TELJESÍTÉSÉNEK KIVÉTELÉVEL, HA FELELŐSSÉG TALÁLNI A VÁLLALAT RÉSZÉRE, A TERMÉKEKRE ÉS / VAGY SZOLGÁLTATÁSOKRA KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZIK, ÉS NEM KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN KÖVETKEZŐ VAGY SZABÁLYOS KÁROK. NÉHÁNY ÁLLAM nem engedélyezi a szankcionáló, véletlenszerű vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért a korábbi korlátozás vagy kizárás nem vonatkozhat rád.

15. Befejezés

Bármilyen okból és korlátozás nélkül, bármilyen okból és korlátozás nélkül, beleértve az Általános Szerződési Feltételek megsértését, azonnal, előzetes értesítés és felelősség nélkül, saját belátásunk szerint felmondhatjuk vagy felfüggeszthetjük a Szolgáltatáshoz való hozzáférést.

Ha fel akarja szüntetni fiókját, egyszerűen megszüntetheti a Szolgáltatás használatát.

A Feltételek minden olyan rendelkezése, amelynek természeténél fogva fenn kell állnia a felmondást, a felmondás után is fennáll, beleértve korlátozás nélkül a tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket, a garanciavállalási nyilatkozatokat, a kártérítést és a felelősség korlátozásait.

16. Irányadó jog

A jelen Feltételekre Hollandia törvényei az irányadók és értelmezendők, amely irányadó jog vonatkozik a megállapodásra, tekintet nélkül annak kollíziós rendelkezéseire.

A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének érvényesítésének elmulasztása nem minősül e jogok feladásának. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését a bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, a Feltételek fennmaradó rendelkezései érvényben maradnak. Ezek a Feltételek alkotják a teljes, a Szolgáltatásunkra vonatkozó megállapodást, és felváltják és felváltják a Szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen fennálló korábbi megállapodásainkat.

17. Szolgáltatás változásai

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk Szolgáltatásunkat, valamint a Szolgáltatáson keresztül nyújtott szolgáltatásokat vagy anyagokat. Nem vállalunk felelősséget, ha valamilyen okból a Szolgáltatás egésze vagy annak bármely része bármikor vagy bármely időszakban nem érhető el. Időről időre korlátozhatjuk a Szolgáltatás egyes részeihez vagy a teljes szolgáltatáshoz való hozzáférést a felhasználókra, beleértve a regisztrált felhasználókat is.

18. Feltételek módosítása

A Feltételeket bármikor módosíthatjuk a módosított feltételek ezen a webhelyen való közzétételével. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen felülvizsgálja ezeket a feltételeket.

A felülvizsgált Feltételek közzétételét követően a Platform további használata azt jelenti, hogy elfogadja és elfogadja a módosításokat. Várhatóan gyakran ellenőrzi ezt az oldalt, hogy tudatában legyen minden változásnak, mivel ezek kötelezőek Önre.

Ha a módosítások hatálybalépését követően továbbra is hozzáfér a Szolgáltatásunkhoz, vagy igénybe veszi azt, akkor vállalja, hogy a módosított feltételek kötelezőek. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, akkor már nem jogosult a Szolgáltatás használatára.

19. Felmentés és elválaszthatóság

A Vállalkozás semmilyen, a Feltételekben rögzített feltétel vagy feltétel alóli lemondása nem tekinthető az ilyen feltétel vagy feltétel további vagy folyamatos lemondásának, vagy bármely más feltétel vagy feltétel lemondásának, és ha a Társaság elmulasztja érvényesíteni a Feltételek szerinti jogot vagy rendelkezést nem jelentik az ilyen jog vagy rendelkezés feladását.

Ha a Feltételek bármely rendelkezését valamely illetékes bíróság vagy más bíróság bármilyen okból érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak tartja, akkor ezt a rendelkezést meg kell szüntetni vagy a lehető legkevesebb mértékben kell korlátozni, hogy a Feltételek fennmaradó rendelkezései teljes mértékben érvényben maradjanak és hatása.

20. Köszönetnyilvánítás

A SZOLGÁLTATÁS VAGY AZ ÖN ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL ELISMERI, HOGY ELOLVASTA EZEK A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, ÉS EGYEZTETI, HOGY KÖTELEZETT FELEKKEL.

21. Kapcsolatba lép velünk

Kérjük, küldje el visszajelzését, észrevételeit, technikai támogatás iránti kérelmét e-mailben: office@travelshelper.com.