Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 2020-10-12

1. Εισαγωγή

Καλωσορίσατε στο Travel S Helper ("Εταιρεία", "εμείς", "μας", "εμάς")!

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ("Όροι", "Όροι Παροχής Υπηρεσιών") διέπουν τη χρήση από εσάς του ιστότοπού μας που βρίσκεται στη διεύθυνση https://travelshelper.com (μαζί ή μεμονωμένα "Υπηρεσία") που διαχειρίζεται η Travel S Helper.

Η Πολιτική Απορρήτου μας διέπει επίσης τη χρήση της Υπηρεσίας μας από εσάς και εξηγεί πώς συλλέγουμε, προστατεύουμε και αποκαλύπτουμε πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση των ιστοσελίδων μας από εσάς.

Η συμφωνία σας μαζί μας περιλαμβάνει αυτούς τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου μας («Συμφωνίες»). Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις Συμφωνίες και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές.

Εάν δεν συμφωνείτε με (ή δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε με) τις Συμφωνίες, τότε ενδέχεται να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, αλλά ενημερώστε μας μέσω email στο office@travelshelper.com έτσι μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

2. Διαβιβάσεις

Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία μας, συμφωνείτε να εγγραφείτε σε ενημερωτικά δελτία, υλικό μάρκετινγκ ή προωθητικό υλικό και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να στείλουμε. Ωστόσο, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιασδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής ή στέλνοντας email στη διεύθυνση office@travelshelper.com.

3. Διαγωνισμοί, Λαχεία και Προσφορές

Τυχόν διαγωνισμοί, κληρώσεις ή άλλες προσφορές (συλλογικά, "Προσφορές") που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας ενδέχεται να διέπονται από κανόνες που διαχωρίζονται από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν συμμετέχετε σε οποιεσδήποτε προσφορές, ανατρέξτε στους ισχύοντες κανόνες, καθώς και στην Πολιτική απορρήτου μας. Εάν οι κανόνες για μια Προώθηση έρχονται σε αντίθεση με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, θα ισχύουν οι κανόνες Προώθησης.

4. Περιεχόμενο

Η Υπηρεσία μας σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε, να συνδέετε, να αποθηκεύετε, να μοιράζεστε και με άλλο τρόπο να διαθέτετε ορισμένες πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, βίντεο ή άλλο υλικό («Περιεχόμενο»). Είστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας και της καταλληλότητάς του.

Με τη δημοσίευση Περιεχομένου στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) Το περιεχόμενο είναι δικό σας (το κατέχετε) ή/και έχετε το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε και το δικαίωμα να μας εκχωρήσετε τα δικαιώματα και την άδεια όπως προβλέπονται στους παρόντες Όρους , και (ii) ότι η δημοσίευση του Περιεχομένου σας στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου, τα δικαιώματα δημοσιότητας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα συμβολαίου ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τον λογαριασμό οποιουδήποτε διαπιστώνεται ότι παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.

Διατηρείτε όλα τα δικαιώματά σας για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή προβάλλετε στην ή μέσω της Υπηρεσίας και είστε υπεύθυνοι για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για Περιεχόμενο από εσάς ή οποιεσδήποτε αναρτήσεις τρίτων στην ή μέσω της Υπηρεσίας. Ωστόσο, με τη δημοσίευση Περιεχομένου χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, μας παραχωρείτε το δικαίωμα και την άδεια χρήσης, τροποποίησης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής, αναπαραγωγής και διανομής αυτού του Περιεχομένου εντός και μέσω της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι αυτή η άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα να διαθέτουμε το Περιεχόμενό σας σε άλλους χρήστες της Υπηρεσίας, οι οποίοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Περιεχόμενό σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Το Travel S Helper έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται όλο το Περιεχόμενο που παρέχεται από τους χρήστες.

Επιπλέον, το Περιεχόμενο που βρίσκεται σε ή μέσω αυτής της Υπηρεσίας αποτελεί ιδιοκτησία του Travel S Helper ή χρησιμοποιείται με άδεια. Δεν επιτρέπεται η διανομή, τροποποίηση, μετάδοση, επαναχρησιμοποίηση, λήψη, αναδημοσίευση, αντιγραφή ή χρήση του εν λόγω Περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, για εμπορικούς σκοπούς ή για προσωπικό όφελος, χωρίς ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια από εμάς.

5. Απαγορευμένες χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Υπηρεσία μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους Όρους. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία:

0.1. Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

0.2. Για σκοπούς εκμετάλλευσης, βλάβης ή απόπειρας εκμετάλλευσης ή βλάβης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο εκθέτοντάς τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο ή με άλλο τρόπο.

0.3. Για μετάδοση ή προμήθεια αποστολής, οποιουδήποτε διαφημιστικού ή διαφημιστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε «ανεπιθύμητου ταχυδρομείου», «αλυσίδας επιστολής», «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας» ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου αιτήματος.

0.4. Για πλαστοπροσωπία ή απόπειρα πλαστοπροσωπίας της Εταιρείας, υπαλλήλου της Εταιρείας, άλλου χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας.

0.5. Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, ή με οποιονδήποτε τρόπο είναι παράνομη, απειλητική, δόλια ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

0.6. Η εμπλοκή σε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που περιορίζει ή αναστέλλει τη χρήση ή την απόλαυση της Υπηρεσίας από οποιονδήποτε ή η οποία, όπως καθορίζεται από εμάς, μπορεί να βλάψει ή να προσβάλει την Εταιρεία ή τους χρήστες της Υπηρεσίας ή να τους εκθέσει σε ευθύνη.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:

0.1. Χρησιμοποιήστε την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να βλάψει ή να επηρεάσει την Υπηρεσία ή να επηρεάσει τη χρήση της Υπηρεσίας από οποιοδήποτε άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο μέσω της Υπηρεσίας.

0.2. Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη ή άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για πρόσβαση στην Υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης ή της αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού στο Service.

0.3. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε μη αυτόματη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού στην Υπηρεσία ή για οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

0.4. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμβαίνει στη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας.

0.5. Εισαγάγετε τυχόν ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές.

0.6. Προσπαθήστε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε, να παρέμβετε, να καταστρέψετε ή να διακόψετε τυχόν τμήματα της Υπηρεσίας, τον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη η Υπηρεσία ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένη με την Υπηρεσία.

0.7. Attack Service μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.

0.8. Λάβετε μέτρα που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη ή παραποίηση της αξιολόγησης της εταιρείας.

0.9. Διαφορετικά, προσπαθήστε να παρέμβετε στη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας.

6. Analytics

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών τρίτων για την παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

7. Καμία χρήση από ανηλίκους

Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για πρόσβαση και χρήση από άτομα ηλικίας τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών και με την πλήρη εξουσία, δικαίωμα και ικανότητα να συνάψετε αυτήν τη συμφωνία και να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των Όρων. Εάν δεν είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, απαγορεύεται τόσο η πρόσβαση όσο και η χρήση της Υπηρεσίας.

8. Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η υπηρεσία και το αρχικό της περιεχόμενο (εξαιρουμένου του Περιεχομένου που παρέχεται από τους χρήστες), οι δυνατότητες και η λειτουργικότητά της είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Travel S Helper και των δικαιοπαρόχων της. Η υπηρεσία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους ξένων χωρών. Τα εμπορικά μας σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Travel S Helper.

9. Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Είναι πολιτική μας να ανταποκρινόμαστε σε οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Υπηρεσία παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας («Παράβαση») οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας.

Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος εκ μέρους κάποιου και πιστεύετε ότι το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, υποβάλετε την αξίωσή σας μέσω email στη διεύθυνση office@travelshelper.com, με τη γραμμή θέματος: "Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων" και συμπεριλάβετε στην αξίωσή σας μια λεπτομερή περιγραφή της φερόμενης παραβίασης όπως περιγράφεται παρακάτω, στην ενότητα "Ειδοποίηση DMCA και διαδικασία για αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων"

Ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για ζημιές (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών των δικηγόρων) για ψευδείς δηλώσεις ή αξιώσεις κακής πίστης σχετικά με την παραβίαση οποιουδήποτε Περιεχομένου βρέθηκε ή / και μέσω της Υπηρεσίας στα πνευματικά σας δικαιώματα.

10. Ειδοποίηση DMCA και διαδικασία για αξιώσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Μπορείτε να υποβάλετε μια ειδοποίηση σύμφωνα με τον Νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή (DMCA) παρέχοντας γραπτώς τις ακόλουθες πληροφορίες στον Πράκτορα πνευματικών δικαιωμάτων (βλ. 17 USC 512 (c) (3) για περισσότερες λεπτομέρειες):

0.1. ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των συμφερόντων των πνευματικών δικαιωμάτων ·

0.2. μια περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης URL (δηλ. της διεύθυνσης ιστοσελίδας) της τοποθεσίας όπου υπάρχει το έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή ένα αντίγραφο του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ·

0.3. προσδιορισμός της διεύθυνσης URL ή άλλης συγκεκριμένης τοποθεσίας στην Υπηρεσία όπου βρίσκεται το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει.

0.4. τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας.

0.5. δήλωση από εσάς ότι πιστεύετε καλή τη πίστει ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο ·

0.6. δήλωση από εσάς, η οποία έγινε υπό ποινή ψευδορκείας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε εξουσιοδότηση να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων μέσω email στη διεύθυνση office@travelshelper.com.

11. Αναφορά σφαλμάτων και ανατροφοδότηση

Μπορείτε να μας παρέχετε είτε απευθείας στο office@travelshelper.com είτε μέσω ιστοτόπων και εργαλείων τρίτων, πληροφορίες και σχόλια σχετικά με σφάλματα, προτάσεις για βελτιώσεις, ιδέες, προβλήματα, παράπονα και άλλα θέματα που σχετίζονται με την Υπηρεσία μας ("Σχόλια"). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (i) δεν θα διατηρήσετε, αποκτήσετε ή διεκδικήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον για ή για την Ανατροφοδότηση. (ii) Η εταιρεία μπορεί να έχει ιδέες ανάπτυξης παρόμοιες με την Ανατροφοδότηση. (iii) Τα σχόλια δεν περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. και (iv) Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας σε σχέση με τα σχόλια. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας στα Σχόλια δεν είναι δυνατή λόγω της ισχύουσας υποχρεωτικής νομοθεσίας, παραχωρείτε στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της ένα αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, αμετάκλητο, δωρεάν, υπό αδειοδότηση, απεριόριστο και διαρκές δικαίωμα χρήσης ( συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων, δημοσίευσης, διανομής και εμπορευματοποίησης) Σχόλια με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό.

12. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την Travel S Helper.

Το Travel S Helper δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων. Δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιασδήποτε από αυτές τις οντότητες/άτομα ή τις ιστοσελίδες τους.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΑΜΕΣΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ή ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥΣ.

ΣΑΣ ΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ.

13. Αποποίηση ευθυνών

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ Ή ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΑΣ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΙΣ συνδέονται με την εταιρεία αντιπροσωπεύει Ή ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΟΤΙ ελαττώματα θα διορθώνονται, ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΩΝ ΙΩΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΝΟΜΙΜΗ Ή ΑΛΛΩΣ, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε οποιοδήποτε ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΟΥ.

14. Τον περιορισμό της ευθύνης

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΦΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, Ή ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ), ΟΤΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ, Ή ΑΛΛΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, Ή ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Ή ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΔΗΓΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΑΘΕΣΤΕΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ, Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΗ . ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ / Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. Μερικά κράτη δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό των κυνηγητών, των εμπιστευτικών ή των συνεπειών ζημιών, οπότε ο προγενέστερος περιορισμός ή ο αποκλεισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εσάς.

15. Λήξη

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας και να αποκλείσουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, κατά την αποκλειστική κρίση μας, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς περιορισμό, μεταξύ άλλων, παραβίαση όρων.

Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε το λογαριασμό σας, μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας.

Όλες οι διατάξεις των όρων που από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν μετά την αποχώρησή τους θα εξακολουθήσουν να καταγγέλλονται, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθύνης από την εγγύηση, αποζημίωσης και περιορισμούς ευθύνης.

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, οι οποίοι διέπουν το δίκαιο που εφαρμόζεται στη συμφωνία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδεχομένως είχαμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

17. Αλλαγές στην υπηρεσία

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιούμε την Υπηρεσία μας και κάθε υπηρεσία ή υλικό που παρέχουμε μέσω της Υπηρεσίας, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα ευθυνόμαστε εάν για οποιονδήποτε λόγο το σύνολο ή μέρος της Υπηρεσίας δεν είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη της Υπηρεσίας ή σε ολόκληρη την Υπηρεσία σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων εγγεγραμμένων χρηστών.

18. Τροποποιήσεις στους Όρους

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους Όρους ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους όρους σε αυτόν τον ιστότοπο. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους.

Η συνεχιζόμενη χρήση της Πλατφόρμας μετά την δημοσίευση αναθεωρημένων Όρων σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Αναμένεται να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα ώστε να γνωρίζετε οποιεσδήποτε αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, δεν είστε πλέον εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

19. Απαλλαγή και διαχωρισμός

Η παραίτηση από την Εταιρεία οποιουδήποτε όρου ή όρου που ορίζεται στους Όρους θα θεωρείται ως περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τον όρο ή την προϋπόθεση ή την παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση και οποιαδήποτε αποτυχία της Εταιρείας να διεκδικήσει ένα δικαίωμα ή διάταξη σύμφωνα με τους Όρους θα δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα ή τη διάταξη.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων θεωρείται από δικαστήριο ή άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστέα για οποιονδήποτε λόγο, η διάταξη αυτή εξαλείφεται ή περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό ώστε οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων να συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως και το αποτέλεσμα.

20. Ευχαριστίες

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ.

21. Επικοινωνια

Στείλτε τα σχόλιά σας, τα σχόλιά σας, τα αιτήματα για τεχνική υποστήριξη μέσω email: office@travelshelper.com.