Αποποίηση ευθυνών

Τελευταία ενημέρωση: 2020-10-12

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από Travel S Helper ("Εταιρεία", "εμείς", "μας", "εμείς") στο https://travelshelper.com (ο «Ιστότοπος») είναι μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο παρέχονται με καλή πίστη, ωστόσο δεν παρέχουμε καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας στον Ιστότοπο.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει (ή μπορεί να σας σταλούν μέσω του Ιστότοπου) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή περιεχόμενο που ανήκει ή προέρχεται από τρίτα μέρη ή συνδέσμους προς ιστότοπους και λειτουργίες. Τέτοιοι εξωτερικοί σύνδεσμοι δεν διερευνώνται, δεν παρακολουθούνται ή δεν ελέγχονται για ακρίβεια, επάρκεια, εγκυρότητα, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα ή πληρότητα από εμάς.

ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ, ΕΓΓΥΗΜΕΤΕ, ΕΓΓΥΟΥΜΕ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ. ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΡΗ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΕΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους συνδεδεμένων εταιρειών και ενδέχεται να λάβουμε προμήθεια συνεργατών για οποιεσδήποτε αγορές ή ενέργειες που πραγματοποιείτε από εσάς στους ιστότοπους συνεργατών χρησιμοποιώντας αυτούς τους συνδέσμους.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει μαρτυρίες από χρήστες των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μας. Αυτές οι μαρτυρίες αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές εμπειρίες και απόψεις τέτοιων χρηστών. Ωστόσο, οι εμπειρίες είναι προσωπικές για αυτούς τους συγκεκριμένους χρήστες και ενδέχεται να μην είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικές όλων των χρηστών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μας. Δεν ισχυριζόμαστε και δεν πρέπει να υποθέσετε ότι όλοι οι χρήστες θα έχουν τις ίδιες εμπειρίες.

ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ.

Οι μαρτυρίες στον Ιστότοπο υποβάλλονται σε διάφορες μορφές, όπως κείμενο, ήχος ή/και βίντεο, και εξετάζονται από εμάς πριν αναρτηθούν. Εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αυτολεξεί όπως δίνονται από τους χρήστες, εκτός από τη διόρθωση γραμματικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων. Ορισμένες μαρτυρίες μπορεί να συντομεύτηκαν για λόγους συντομίας, όπου η πλήρης μαρτυρία περιείχε ξένες πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το ευρύ κοινό.

Οι απόψεις και οι απόψεις που περιέχονται στις μαρτυρίες ανήκουν αποκλειστικά στον μεμονωμένο χρήστη και δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις μας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ

Ενώ καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν ληφθεί από αξιόπιστες πηγές, η Travel S Helper δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση πληρότητας, ακρίβειας, επικαιρότητας ή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών, και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεις απόδοσης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Σε καμία περίπτωση η Travel S Helper, οι συναφείς συνεργασίες ή εταιρείες ή οι συνεργάτες, οι πράκτορες ή οι υπάλληλοί της δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε άλλου για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια που λαμβάνεται βάσει των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική ή παρόμοιες ζημιές, ακόμη και αν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο από επισκέπτες που συνεισφέρουν και οποιεσδήποτε απόψεις ή απόψεις εκφράζονται σε τέτοιες αναρτήσεις είναι προσωπικές και δεν αντιπροσωπεύουν εκείνες της Travel S Helper ή οποιουδήποτε από το προσωπικό ή τις θυγατρικές της, εκτός εάν αναφέρεται ρητά.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα τρίτων που αναφέρονται στο https://travelshelper.com είναι εμπορικά σήματα και λογότυπα των αντίστοιχων κατόχων τους. Οποιαδήποτε συμπερίληψη τέτοιων εμπορικών σημάτων ή λογότυπων δεν συνεπάγεται ούτε συνιστά έγκριση, έγκριση ή χορηγία της Travel S Helper από αυτούς τους ιδιοκτήτες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια, σχόλια, αιτήματα για τεχνική υποστήριξη ή άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: [προστασία μέσω email].