Политика за Поверителност

Дата на влизане в сила: 2020-10-12

 1. Въведение

Добре дошли в Travel S Помощник.

Travel S Помощник („нас“, „ние“ или „нашите“) действа https://travelshelper.com (наричана по-долу: "Обслужване").

Нашата Политика за поверителност урежда вашето посещение в https://travelshelper.com, и обяснява как събираме, защитаваме и разкриваме информация, която е резултат от използването на нашата Услуга от ваша страна.

Ние използваме вашите данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата. Използвайки Услугата, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е определено друго в тази Политика за поверителност, термините, използвани в тази Политика за поверителност, имат същите значения като в нашите Общи условия.

Нашите правила и условия ("Условията") управлява цялото използване на нашата услуга и заедно с Политиката за поверителност представлява вашето споразумение с нас ("споразумение").

 1. Определения

SERVICE означава уебсайтът https://travelshelper.com, управляван от Travel S Helper.

ЛИЧНИ ДАННИ означава данни за жив човек, който може да бъде идентифициран от тези данни (или от тези и друга информация, която притежаваме или е вероятно да дойде в наше притежание).

ИЗПОЛЗВАНЕ ДАННИ е данни, събирани автоматично или генерирани от използването на Услугата, или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещението на страницата).

COOKIES са малки файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).

КОНТРОЛЕР НА ДАННИ означава физическо или юридическо лице, което (само или съвместно или съвместно с други лица) определя целите, за които и начина, по който се обработват или трябва да бъдат обработвани лични данни. За целите на тази Политика за поверителност ние сме администратор на лични данни на вашите данни.

ПРОЦЕСОРИ НА ДАННИ (ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Администратора на лични данни. Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработваме вашите данни по-ефективно.

СУБЕКТ НА ДАННИ е всяко живо физическо лице, което е субект на Лични данни.

ПОТРЕБИТЕЛЯ е физическото лице, използващо нашата услуга. Потребителят съответства на субекта на данните, който е субект на лични данни.

 1. Събиране и използване на информация

Събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да предоставим и подобрим нашата услуга за вас.

 1. Видове събирани данни

Лични данни

Докато използваме нашата Услуга, може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва, за да се свържем или идентифицираме с вас ("Лични данни"). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

0.1. Имейл адрес

0.2. Име и фамилия

0.3. Телефонен номер

0.4. Адрес, държава, щат, провинция, пощенски код, град

0.5 Бисквитки и данни за употреба

Може да използваме вашите лични данни, за да се свържем с вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да представлява интерес за вас. Можете да се откажете от получаването на някое или всички от тези съобщения от нас, като следвате връзката за отписване.

Данни за използването

Можем също така да събираме информация, която вашият браузър изпраща всеки път, когато посещавате нашата Услуга или когато осъществявате достъп до Услугата от или през което и да е устройство („Данни за използване“).

Тези данни за употреба могат да включват информация, като например адреса на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, часа и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услуга с устройство, тези данни за използване може да включват информация като типа на устройството, което използвате, уникалния идентификатор на вашето устройство, IP адреса на вашето устройство, операционната система на вашето устройство, типа на интернет браузъра, който използвате, уникално устройство идентификатори и други диагностични данни.

Проследяване на данни за бисквитки

Използваме "бисквитки" и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме дейността в нашата услуга и ние притежаваме определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване, като маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички "бисквитки" или да посочи кога е изпратена "бисквитка". Ако обаче не приемате "бисквитки", може да не сте в състояние да използвате някои части от нашата услуга.

Примери за "бисквитки", които използваме:

0.1. Бисквитки за сесия: Използваме "бисквитки" на сесия, за да обслужваме нашата услуга.

0.2. Бисквитки за предпочитания: Ние използваме "Предпочитани бисквитки", за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.

0.3. Бисквитки за сигурност: Използваме "Бисквитки за сигурност" за целите на сигурността.

0.4. Рекламни бисквитки: Рекламните „бисквитки“ се използват, за да ви служат с реклами, които могат да са подходящи за вас и вашите интереси.

Други данни

Докато използваме нашата Услуга, ние можем също да събираме следната информация: пол, възраст, дата на раждане, място на раждане, паспортни данни, гражданство, регистрация по местоживеене и действителен адрес, телефонен номер (работа, мобилен), данни за документи относно образование, квалификация, професионално обучение, трудови договори, споразумения за NDA, информация за бонуси и компенсации, информация за семейно положение, членове на семейството, социалноосигурителен (или друг идентификационен номер на данъкоплатец), местоположение на офиса и други данни.

 1. Използване на данни

Travel S Helper използва събраните данни за различни цели:

0.1. да предоставяме и поддържаме нашата услуга;

0.2. да ви уведомяваме за промени в нашата услуга;

0.3. за да ви позволим да участвате в интерактивните функции на нашата Услуга, когато решите да го направите;

0.4. за предоставяне на поддръжка на клиенти;

0.5 да събираме анализ или ценна информация, за да можем да подобрим нашата услуга;

0.6. да наблюдаваме използването на нашата Услуга;

0.7 за откриване, предотвратяване и справяне с технически проблеми;

0.8 за изпълнение на всяка друга цел, за която я предоставяте;

0.9. да изпълняваме задълженията си и да налагаме правата си, произтичащи от всякакви договори, сключени между вас и нас, включително за фактуриране и събиране;

0.10 да ви предоставя известия за вашия акаунт и/или абонамент, включително известия за изтичане и подновяване, имейл инструкции и др.;

0.11 да ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте се запитали, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация;

0.12 по какъвто и да е друг начин, който можем да опишем, когато предоставяте информацията;

0.13 за всякакви други цели с ваше съгласие.

 1. Запазване на данни

Ние ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. Ние ще запазим и използваме вашите Лични данни до степента, необходима за спазването на нашите правни задължения (например, ако ние сме длъжни да запазим вашите данни, за да спазваме приложимите закони), да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите правни споразумения и политики.

Ние също така ще запазим Данни за използване за вътрешен анализ. Данните за използване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга, или ние сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

 1. Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително лични данни, може да бъде прехвърлена - и поддържана на - компютри, разположени извън вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези във вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън Холандия и изберете да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните, включително лични данни, в Холандия и ги обработваме там.

Вашето съгласие за тази Декларация за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява вашето съгласие за този трансфер.

Travel S Helper ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират сигурно и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и няма да се извърши прехвърляне на личните ви данни към организация или държава, освен ако няма адекватен контрол, включително сигурност на вашите данни и друга лична информация.

 1. Разкриване на данни

Можем да разкрием лична информация, която събираме, или вие предоставяте:

0.1. Разкриване на информация за правоприлагането.

При определени обстоятелства може да се наложи да разкрием Вашите лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на валидни искания от публични органи.

0.2. Бизнес сделка.

Ако ние или нашите дъщерни дружества участваме в сливане, придобиване или продажба на активи, вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени.

0.3. Други случаи. Можем също да разкрием вашата информация:

0.3.1. на нашите дъщерни дружества и филиали;

0.3.2. на изпълнители, доставчици на услуги и други трети страни, които използваме за подпомагане на нашия бизнес;

0.3.3. да изпълни целта, за която я предоставяте;

0.3.4. с цел включване на логото на вашата фирма в нашия уебсайт;

0.3.5. за всяка друга цел, разкрита от нас, когато предоставяте информацията;

0.3.6. с ваше съгласие във всички други случаи;

0.3.7. ако смятаме, че разкриването е необходимо или подходящо за защита на правата, собствеността или безопасността на Компанията, нашите клиенти или други.

 1. Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване по Интернет или метод на електронно съхранение е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите Лични данни, не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност.

 1. Вашите права за защита на данните съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте жител на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните, обхванати от GDPR.

Ние се стремим да предприемем разумни стъпки, за да ви позволим да коригирате, променяте, изтривате или ограничаваме използването на вашите лични данни.

Ако искате да бъдете информирани какви лични данни съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, изпратете ни имейл на office@travelshelper.com.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

0.1. правото на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за вас;

0.2. правото на поправка. Имате право да поискате коригирането на вашата информация, ако тази информация е неточна или непълна;

0.3. правото на възражение. Имате право да възразите срещу нашата обработка на Вашите лични данни;

0.4. правото на ограничаване. Имате право да поискате да ограничим обработката на вашата лична информация;

0.5 правото на преносимост на данни. Имате право да ви бъде предоставено копие на вашите лични данни в структуриран, машинно четим и често използван формат;

0.6. право на оттегляне на съгласието. Вие също имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато разчитаме на вашето съгласие за обработка на вашата лична информация;

Моля, имайте предвид, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на подобни искания. Моля, имайте предвид, че може да не можем да предоставим Услуга без някои необходими данни.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на личните данни относно събирането и използването на вашите лични данни. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

 1. Вашите права за защита на данните съгласно Закона за защита на поверителността на Калифорния (CalOPPA)

CalOPPA е първият държавен закон в страната, който изисква търговски уебсайтове и онлайн услуги да публикуват политика за поверителност. Обхватът на закона се простира далеч отвъд Калифорния, за да изисква лице или компания в Съединените щати (и възможно в света), които управляват уебсайтове, събиращи лична информация от потребители в Калифорния, да публикува забележима политика за поверителност на своя уебсайт, посочваща точно информацията, която се събира и тези лица, с които се споделя, и да спазват тази политика.

Според CalOPPA сме съгласни да следното:

0.1. потребителите могат да посещават нашия сайт анонимно;

0.2. връзката към нашата Политика за поверителност включва думата „Поверителност“ и може лесно да бъде намерена на началната страница на нашия уебсайт;

0.3. потребителите ще бъдат уведомени за всякакви промени в политиката за поверителност на нашата страница с Политика за поверителност;

0.4. потребителите могат да променят личната си информация, като ни изпратят имейл на адрес office@travelshelper.com.

Нашата политика относно сигналите „Не проследявайте“:

Ние уважаваме сигналите „Не проследявай“ и не проследяваме, не засаждаме бисквитки или не използваме реклами, когато има механизъм на браузъра „Не проследявай“. Не проследявайте е предпочитание, което можете да зададете във вашия уеб браузър, за да информирате уебсайтовете, че не искате да бъдат проследявани.

Можете да активирате или деактивирате Не проследявайте, като посетите страницата Предпочитания или Настройки на вашия уеб браузър.

 1. Вашите права за защита на данните съгласно Калифорнийския закон за поверителност на потребителите (CCPA)

Ако сте жител на Калифорния, имате право да научите какви данни събираме за вас, да поискате да изтриете вашите данни и да не ги продавате (споделяте). За да упражните правата си за защита на данните, можете да направите определени искания и да ни попитате:

0.1. Каква лична информация имаме за вас. Ако направите тази заявка, ние ще ви върнем:

0.0.1. Категориите лична информация, която сме събрали за вас.

0.0.2. Категориите източници, от които събираме вашата лична информация.

0.0.3. Бизнес или търговска цел за събиране или продажба на вашата лична информация.

0.0.4. Категориите трети страни, с които споделяме лична информация.

0.0.5. Конкретните части от личната информация, които сме събрали за вас.

0.0.6. Списък с категории лична информация, която сме продали, заедно с категорията на всяка друга компания, на която сме я продали. Ако не сме продали вашата лична информация, ще ви информираме за този факт.

0.0.7. Списък с категории лична информация, която сме разкрили за бизнес цел, заедно с категорията на всяка друга компания, с която сме я споделили.

Моля, имайте предвид, че имате право да поискате от нас да ви предоставим тази информация до два пъти в период от дванадесет месеца. Когато направите това искане, предоставената информация може да бъде ограничена до личната информация, която сме събрали за вас през предходните 12 месеца.

0.2. За да изтриете личната си информация. Ако направите това искане, ние ще изтрием личната информация, която съхраняваме за вас към датата на вашето искане, от нашите записи и ще насочим всички доставчици на услуги да направят същото. В някои случаи изтриването може да се осъществи чрез деидентификация на информацията. Ако изберете да изтриете личната си информация, може да не сте в състояние да използвате определени функции, които изискват вашата лична информация, за да работят.

0.3. За да спрете да продавате личната си информация. Ние не продаваме и не отдаваме под наем вашата лична информация на трети страни за каквато и да е цел. Ние не продаваме вашата лична информация за парично възнаграждение. Въпреки това, при някои обстоятелства, прехвърлянето на лична информация на трета страна или в рамките на нашето семейство от компании, без парично възнаграждение, може да се счита за „продажба“ съгласно закона на Калифорния. Вие сте единственият собственик на личните си данни и можете да поискате разкриване или изтриване по всяко време.

Ако подадете искане за спиране на продажбата на вашата лична информация, ние ще спрем да извършваме такива прехвърляния.

Моля, имайте предвид, че ако ни помолите да изтрием или спрем да продаваме вашите данни, това може да повлияе на вашето преживяване с нас и може да не можете да участвате в определени програми или услуги за членство, които изискват използването на вашата лична информация, за да функционира. Но при никакви обстоятелства няма да ви дискриминираме за упражняване на правата си.

За да упражните своите права за защита на данните в Калифорния, описани по-горе, моля, изпратете заявката си по имейл: office@travelshelper.com.

Вашите права за защита на данните, описани по-горе, са обхванати от CCPA, съкратено от Калифорнийския закон за поверителност на потребителите. За да научите повече, посетете официалния уебсайт за законодателна информация в Калифорния. CCPA влезе в сила на 01 г.

 1. Доставчици на услуги

Можем да наемем компании и физически лица на трети страни, за да улесним нашата услуга ("Доставчици на услуги"), предоставят Услуга от наше име, извършват услуги, свързани с Услугата, или ни помагат да анализираме как се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са длъжни да не разкриват или използват за други цели.

 1. Анализи

Възможно е да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга.

 1. CI/CD инструменти

Можем да използваме трети страни доставчици на услуги, за да автоматизираме процеса на разработка на нашата услуга.

 1. Реклама

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни, за да ви показваме реклами, за да подпомогнем и поддържаме нашата услуга.

 1. Поведенчески ремаркетинг

Може да използваме услуги за ремаркетинг, за да ви рекламираме на уебсайтове на трети страни, след като сте посетили нашата Услуга. Ние и нашите доставчици трети страни използваме бисквитки за информиране, оптимизиране и показване на реклами въз основа на предишните ви посещения на нашата услуга.

 1. Връзки към други сайтове

Услугата ни може да съдържа връзки към други сайтове, които не се експлоатират от нас. Ако щракнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.

 1. Защита на децата

Нашите услуги не са предназначени за използване от деца под 18 години („дете“ or "деца").

Ние не събираме съзнателно лична информация от деца под 18 години. Ако разберете, че дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако разберем, че сме събрали лични данни от деца без проверка на съгласието на родителите, ние предприемаме стъпки, за да премахнем тази информация от нашите сървъри.

 1. Промени в тази Декларация за поверителност

Можем да обновяваме нашата политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикувате новата Декларация за поверителност на тази страница.

Ще ви уведомим по имейл и/или известие на видно място в нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и ще актуализираме „датата на влизане в сила“ в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всички промени. Промените в тази Политика за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.

 1. Свържи се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля свържете се с нас по имейл: office@travelshelper.com.