Петък, май 31, 2024

Водата на Билян извира в Охрид

СписаниеИстория дестинацииВодата на Билян извира в Охрид

Легендата разказва, че в замък точно над Охридското езеро някога е живяла фея на име Езерка. Тя беше господарка на това езеро и много често разстройваше риболовците. Тя щеше да върне рибите им в езерото и да преобърне каяците им.

Един ден лошата господарка отвлича момиче на име Билиан. Тя беше внучка на човек, известен като дядо Чун. Момичето плачеше ден и нощ и както разказва легендата, тези сълзи се превърнаха във воден извор. Дядо Чун направи каяк, който лошата фея не можа да преобърне и така спаси внучката си.

Така че тези водни извори са кръстени на нея и точно до тях има голям каяк, който е кръстен в негова чест - каякът на дядо Чун.

Най - популярни