Отказ от отговорност

Последна актуализация: 2020-10-12

ОТГОВОРНОСТ НА САЙТА

Информацията, предоставена от Travel S Помощник („Компанията“, „ние“, „нашите“, „нас“) на https://travelshelper.com („Сайтът“) е само за общи информационни цели. Цялата информация на Сайта е предоставена добросъвестно, но ние не даваме никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на точността, адекватността, валидността, надеждността, наличността или пълнотата на каквато и да е информация на Сайта.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НИЕ НЕ НОСИМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА КАКВАТО И ДА СЕ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ ОТ КАКВЪВ ВИД В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ИЛИ РАЗЧИТАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА В САЙТА. ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ВАШАТА РАЗЧИТА НА ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ В САЙТА Е САМО НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК.

ОТКАЗ ОТ ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Сайтът може да съдържа (или може да бъдете изпратени чрез сайта) връзки към други уебсайтове или съдържание, принадлежащо или произхождащо от трети страни, или връзки към уебсайтове и функции. Такива външни връзки не се изследват, наблюдават или проверяват от нас за точност, адекватност, валидност, надеждност, наличност или пълнота.

НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ПОДТВОРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ ИЛИ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОЧНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА КОЯТО И ДА СЕ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДЛАГАНА ОТ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КЪМ СВЪРЗАНИ ЧРЕЗ САЙТА ИЛИ КОЙТО И КОЯТО И ДА СЕ РЕКЛАМА В УЕБСАЙТ ИЛИ ВЪЗНАЧИ. НИЕ НЯМА ДА БЪДЕМ СТРАНА ИЛИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВСЯКАКВА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТИ СТРАНИ.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА СЪДЪРЖЕНИТЕ

Сайтът може да съдържа връзки към партньорски уебсайтове и ние можем да получим партньорска комисионна за всякакви покупки или действия, извършени от вас в партньорските уебсайтове, използващи такива връзки.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Сайтът може да съдържа препоръки от потребители на нашите продукти и/или услуги. Тези препоръки отразяват реалния живот и мненията на такива потребители. Въпреки това, преживяванията са лични за тези конкретни потребители и може да не са непременно представителни за всички потребители на нашите продукти и/или услуги. Ние не твърдим и не трябва да предполагате, че всички потребители ще имат еднакви преживявания.

ВАШИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЛИЧАТ.

Препоръките на Сайта се изпращат в различни форми като текст, аудио и/или видео и се преглеждат от нас преди да бъдат публикувани. Те се появяват на Сайта дословно, както са дадени от потребителите, с изключение на корекцията на граматически или печатни грешки. Някои отзиви може да са били съкратени с цел краткост, когато пълният атестационен лист съдържа неподходяща за широката публика информация.

Мненията и мненията, съдържащи се в препоръките, принадлежат единствено на отделния потребител и не отразяват нашите възгледи и мнения.

ОТКАЗ ОТ ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ

Въпреки че сме направили всички опити да гарантираме, че информацията, съдържаща се в този сайт, е получена от надеждни източници, Travel S Helper не носи отговорност за грешки или пропуски или за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в този сайт се предоставя „както е“, без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от използването на тази информация, и без гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се, включително, но не само гаранции за изпълнение, продаваемост и годност за конкретна цел.

В никакъв случай Travel S Helper, свързаните с него партньорства или корпорации, или техните партньори, агенти или служители няма да носят отговорност пред вас или някой друг за каквото и да е решение или действие, предприето в зависимост от информацията в този сайт или за каквито и да било последващи, специални или подобни щети, дори ако са уведомени за възможността за такива щети.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГОСТ

Този сайт може да включва съдържание от гост-сътрудници и всички възгледи или мнения, изразени в такива публикации, са лични и не представляват тези на Travel S Helper или на някой от неговите служители или филиали, освен ако не е изрично посочено.

ЛОГОТА И ТЪРГОВСКИ МАРКИ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Всички лога и търговски марки на трети страни, посочени на https://travelshelper.com, са търговски марки и лога на съответните им собственици. Всяко включване на такива търговски марки или лога не предполага и не представлява никакво одобрение, одобрение или спонсорство на Travel S Helper от такива собственици.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате обратна връзка, коментари, искания за техническа поддръжка или други запитвания, моля свържете се с нас по имейл: office@travelshelper.com.