Петък, юли 12, 2024

Литовска легенда Паланга

СписаниеИстория дестинацииЛитовска легенда Паланга

Легендата разказва, че някога в Паланга е имало езическо светилище, когато е живяла красива принц-жрица и началник-командир. Името й беше Бируте Кестутис.

Когато чул за красотата й, той посетил светилището и я помолил да се омъжи за него. Красивата Бирут отказала, защото обещала на боговете да пазят девствеността й до смъртта й. След това Кестутис я взе насила и вдигна голяма сватба.

Когато той умря, тя се върна в Паланга, където служи на боговете до смъртта си. Легендата разказва, че тя е погребана в Паланга в дъното на скалата, наречена в нейна чест.

Най - популярни