Правила и условия

Последна актуализация: 2020-10-12

1. Въведение

Добре дошли в Travel S Помощник („Фирма“, „ние“, „нашата“, „нас“)!

Тези Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“) уреждат използването на нашия уебсайт, разположен на адрес https://travelshelper.com (заедно или поотделно „Услуга“), управлявана от Travel S Помощник.

Нашата Политика за поверителност също регулира използването на нашата услуга и обяснява как събираме, защитаваме и разкриваме информация, която е резултат от използването на нашите уеб страници.

Вашето споразумение с нас включва тези Условия и нашата Политика за поверителност („Споразумения“). Вие признавате, че сте прочели и разбрали споразуменията и се съгласявате да ги обвързвате.

Ако не сте съгласни (или не можете да се съобразите) със споразуменията, тогава не можете да използвате Услугата, но моля да ни уведомите, като изпратите имейл на [имейл защитен] за да можем да се опитаме да намерим решение. Тези условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които желаят да получат достъп или да използват Услугата.

2. комуникации

Използвайки нашата услуга, вие се съгласявате да се абонирате за бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която можем да изпратим. Можете обаче да се откажете от получаването на каквото и да е или всички тези съобщения от нас, като следвате връзката за отписване или като изпратите имейл на [имейл защитен].

3. Конкурси, лотарии и промоции

Всички състезания, лотарии или други промоции (заедно „Промоции“), предоставени чрез Услугата, могат да се уреждат от правила, които са отделни от тези Условия за ползване. Ако участвате в някакви Промоции, моля, прегледайте приложимите правила, както и нашата Политика за поверителност. Ако правилата за Промоция противоречат на тези Общи условия, ще се прилагат Правила за Промоция.

4. съдържание

Нашата услуга ви позволява да публикувате, свързвате, съхранявате, споделяте и по друг начин предоставяте определена информация, текст, графики, видеоклипове или друг материал („Съдържание“). Вие носите отговорност за Съдържанието, което публикувате в или чрез Услугата, включително неговата законност, надеждност и уместност.

Публикувайки Съдържание в или чрез Услугата, Вие заявявате и гарантирате, че: (i) Съдържанието е ваше (вие го притежавате) и/или имате правото да го използвате и правото да ни предоставите правата и лиценза, както е предвидено в настоящите Условия , и (ii) че публикуването на вашето Съдържание в или чрез Услугата не нарушава правата за поверителност, правата за публичност, авторските права, договорните права или други права на което и да е физическо или юридическо лице. Запазваме си правото да прекратим акаунта на всеки, за който се установи, че нарушава авторски права.

Вие запазвате всичките си права върху всяко Съдържание, което изпращате, публикувате или показвате в или чрез Услугата и носите отговорност за защитата на тези права. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме отговорност за Съдържанието, публикувано от вас или трети страни в или чрез Услугата. Въпреки това, като публикувате Съдържание, използвайки Услугата, вие ни предоставяте правото и лиценза да използваме, променяме, публично изпълняваме, публично показваме, възпроизвеждаме и разпространяваме такова Съдържание в и чрез Услугата. Вие се съгласявате, че този лиценз включва правото ни да направим Вашето Съдържание достъпно за други потребители на Услугата, които също могат да използват Вашето Съдържание, предмет на настоящите Условия.

Travel S Helper има правото, но не и задължението да наблюдава и редактира цялото съдържание, предоставено от потребителите.

Освен това Съдържанието, намерено на или чрез тази Услуга, е собственост на Travel S Helper или се използва с разрешение. Не можете да разпространявате, променяте, предавате, използвате повторно, изтегляте, повторно публикувате, копирате или използвате споменатото Съдържание, изцяло или частично, за търговски цели или за лична изгода, без изричното предварително писмено разрешение от нас.

5. Забранени употреби

Можете да използвате Услугата само за законни цели и в съответствие с Условията. Вие се съгласявате да не използвате Услугата:

0.1. По какъвто и да е начин, който нарушава приложимите национални или международни закони или разпоредби.

0.2. С цел експлоатация, увреждане или опит за експлоатация или увреждане на непълнолетни лица по какъвто и да е начин, като ги излага на неподходящо съдържание или по друг начин.

0.3. За предаване или осигуряване на изпращането на всякакви рекламни или промоционални материали, включително всяка нежелана поща, „верижно писмо“, „нежелана поща“ или всякакви други подобни искания.

0.4. Да се ​​представя за себе си или да се опитва да се представя за Дружество, служител на Компанията, друг потребител или друго физическо или юридическо лице.

0.5. По какъвто и да е начин, който нарушава правата на другите или по някакъв начин е незаконен, заплашителен, измамен или вреден или във връзка с някаква незаконна, незаконна, измамна или вредна цел или дейност.

0.6. Да участва в каквото и да е друго поведение, което ограничава или възпрепятства използването или ползването на Услугата на някого или което, както е определено от нас, може да навреди или обиди Компанията или потребителите на Услугата или да ги изложи на отговорност.

Освен това се съгласявате да не:

0.1. Използвайте Услугата по какъвто и да е начин, който може да деактивира, претовари, повреди или влоши Услугата или да попречи на използването на Услугата на която и да е друга страна, включително способността им да извършват дейности в реално време чрез Услугата.

0.2. Използвайте всеки робот, паяк или друго автоматично устройство, процес или средство за достъп до Услугата за каквато и да е цел, включително наблюдение или копиране на който и да е от материалите в Услугата.

0.3. Използвайте какъвто и да е ръчен процес за наблюдение или копиране на който и да е от материалите в Услугата или за всяка друга неоторизирана цел без нашето предварително писмено съгласие.

0.4. Използвайте всяко устройство, софтуер или рутина, които пречат на правилната работа на Услугата.

0.5. Въведете всички вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден.

0.6. Опит за получаване на неоторизиран достъп до, намеса, повреда или нарушаване на всякакви части на услугата, сървъра, на който се съхранява услугата, или всеки сървър, компютър или база данни, свързани със услугата.

0.7. Attack Service чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга.

0.8. Предприемете каквито и да е действия, които могат да повредят или подправят рейтинга на компанията.

0.9. В противен случай се опитайте да попречите на правилната работа на Сервиза.

6. Анализи

Възможно е да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга.

7. Без употреба от непълнолетни

Услугата е предназначена само за достъп и използване от лица на възраст поне осемнадесет (18) години. С достъп до Услугата или използване на нея вие гарантирате и заявявате, че сте на най-малко осемнадесет (18) години и с пълните правомощия, право и способност да сключите това споразумение и да спазвате всички условия и условия на Условията. Ако не сте на поне осемнадесет (18) години, ви е забранен както достъпът, така и използването на Услугата.

8. Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание (с изключение на Съдържанието, предоставено от потребителите), функциите и функционалността са и ще останат изключителна собственост на Travel S Helper и неговите лицензодатели. Услугата е защитена от авторско право, търговска марка и други закони на и чужди държави. Нашите търговски марки не могат да бъдат използвани във връзка с който и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на Travel S Helper.

9. Правила за авторското право

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Нашата политика е да отговорим на всяко твърдение, че Съдържанието, публикувано в Услугата, нарушава авторските права или други права на интелектуална собственост („Нарушение“) на което и да е физическо или юридическо лице.

Ако сте собственик на авторските права или сте упълномощени от името му и смятате, че авторското право е копирано по начин, който представлява нарушение на авторски права, моля, изпратете заявката си по имейл до [имейл защитен], с тема: „Нарушение на авторски права“ и включете в иска си подробно описание на предполагаемото нарушение, както е описано по-долу, под „Известие за DMCA и процедура за искове за нарушаване на авторски права“

Вие може да бъдете подведени под отговорност за щети (включително разходи и адвокатски хонорари) за невярно представяне или недобросъвестни искове за нарушаване на каквото и да е Съдържание, намерено в и / или чрез Услугата на вашите авторски права.

10. Известие и процедура по Закона за авторските права в цифровото хилядолетие

Можете да изпратите известие съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA), като ни предоставите следната информация в писмен вид (вж. 17 USC 512 (c) (3) за повече подробности):

0.1. електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на интереса на авторското право;

0.2. описание на защитеното с авторски права произведение, за което твърдите, че е нарушено, включително URL адреса (т.е. адреса на уеб страницата) на местоположението, където съществува защитеното с авторски права произведение, или копие на защитеното с авторски права произведение;

0.3. идентифициране на URL адреса или друго конкретно местоположение в Услугата, където се намира материалът, за който твърдите, че нарушава;

0.4. вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес;

0.5. изявление от ваша страна, че добросъвестно вярвате, че оспорената употреба не е разрешена от собственика на авторските права, неговия агент или закона;

0.6. изявление от ваша страна, направено под наказание за лъжесвидетелстване, че горната информация в известието ви е точна и че вие ​​сте собственик на авторските права или сте упълномощени да действате от името на притежателя на авторските права.

Можете да се свържете с нашия Агент за авторски права чрез имейл на адрес [имейл защитен].

11. Отчитане на грешки и обратна връзка

Можете да ни предоставите или директно на [имейл защитен] или чрез сайтове и инструменти на трети страни с информация и обратна връзка относно грешки, предложения за подобрения, идеи, проблеми, оплаквания и други въпроси, свързани с нашата Услуга („Обратна връзка“). Вие потвърждавате и се съгласявате, че: (i) няма да запазвате, придобивате или отстоявате каквото и да е право на интелектуална собственост или друго право, право на собственост или интерес във или към Обратната връзка; (ii) Компанията може да има идеи за развитие, подобни на Обратната връзка; (iii) Обратната връзка не съдържа поверителна информация или частна информация от вас или трета страна; и (iv) Компанията не е задължена за поверителност по отношение на Обратната връзка. В случай, че прехвърлянето на собствеността върху Обратната връзка не е възможно поради приложимите задължителни закони, Вие предоставяте на Компанията и нейните филиали изключително, прехвърляемо, неотменимо, безплатно, подлицензионно, неограничено и постоянно право на използване ( включително копиране, модифициране, създаване на производни произведения, публикуване, разпространение и комерсиализация) Обратна връзка по всякакъв начин и за всякакви цели.

12. Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Travel S Helper.

Travel S Helper няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Ние не гарантираме предложенията на никое от тези юридически лица/физически лица или техните уебсайтове.

ПРИЗНАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ КОМПАНИЯТА НЯМА ДА Е ОТГОВОРНА ИЛИ ОТГОВОРНА, ПРЯКА ИЛИ НЕПРЯКА, ЗА ВСЯКАКВА ВРЕДА ИЛИ ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ ИЛИ ТВЪРДЕНИ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ОТНОШЕНИЕ НА НЯКОЙ ТАКЪВ СЪДЪРЖАНИЕ, СЪС СВЪРЗВАНЕ С НАС ТАКИВА УЕБ САЙТОВЕ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

СИЛНО ВИ СЪВМЕСТВАМЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯТА ЗА УСЛУГА И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА НА ВСЕКИ САЙТ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО ПОСЕТИТЕ

13. Отказ от гаранция

ТЕЗИ УСЛУГИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ КОМПАНИЯТА НА „КАКВО Е” И „КАТО НАЛИЧНО”. КОМПАНИЯТА НЕ ПРЕДСТАВЯ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ИЛИ ГАРАНЦИИ ВЪВ ВСЯКАКВИ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПРЕДПАЗНИ, ОТНОСНО РАБОТАТА НА ТЕХНИТЕ УСЛУГИ, ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В тях. ВИ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УСЛУГИ, СЪДЪРЖАНИЕТО И И ВСИЧКИ УСЛУГИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НЕГО ИЗХОДИ Е НА ВАШ ЛИЧЕН РИСК.

НИКОЯ КОМПАНИЯ, НИКОЙТО ЛИЦО, СВЪРЗАНО С КОМПАНИЯТА, НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЪЛНОСТТА, СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАЛИЧНОСТТА НА УСЛУГИТЕ. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕДИШНОТО, НИКОЙ КОМПАНИЯ И НИКОЙ, СВЪРЗАН С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОМПАНИЯТА ИЛИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ ИЛИ ВСИЧКИ УСЛУГИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАДЕЖДЕН, ИЗТРЕПЛЕН ЧЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ГИ ПРЕДЛАГА, СА БЕЗ БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, ИЛИ ЧЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ ВСЕКИ УСЛУГИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ЩЕ СЕ ОТЧЕТАТ НА ВАШИТЕ НУЖДИ ИЛИ ОЧАКВАНИЯ.

НАСТОЯЩО КОМПАНИЯТА ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ВЪРХУ ВСЯКАКВИ, И ДА ИЗРЯЗНИ ИЛИ ИЗРЕЧЕНИ, СТАТУТНИ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧВАЩИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ КЪМ ВСЯКАКИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВОСТ, НЕОТВЪРЗВАНЕ И ФИТЕНС ЗА ПАРЧИЛ.

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕТО НЕ ВЗЕМАНЕ НА ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧАТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ ПРИЛОЖИМО ЗАКОН.

14. Ограничение на отговорността

С изключение на забраненото от закона, ще задържите САЩ и нашите служители, директори, служители и агенти безвредни за всяка непряка, наказателна, специална, случайна или последваща вреда, КАКТО И ДА СЕ НАСТИГНЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗТЕГЛЯТИ СЪДОВЕ И АРБИТРАЖ, ИЛИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ИЛИ ПО ЖАЛБА, АКО ИМА, ДАЛИ БЪДЕ ИНСТИТУТИРАНА ЛИГАЦИЯ ИЛИ АРБИТРАЖ), ДАЛИ В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, НЕПРАВЕНЕ ИЛИ ДРУГО КОРТОВО ДЕЙСТВИЕ, ИЛИ ПРОИЗХОДЯЩО ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СЪГЛАСИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВСЯКА ИСК ЗА ЛИЧНА ТРАВДА ИЛИ ИМОТ НА ИЗВЪРШВАНЕ ОТ ТОЗИ СПОРАЗУМЕНИЕ И ВСЯКО НАРУШЕНИЕ ОТ ВАС НА ФЕДЕРАЛНИ, ДЪРЖАВНИ ИЛИ МЕСТНИ ЗАКОНИ, ПРАВИЛА ИЛИ РЕГЛАМЕНТИ, ДАЖЕ КОМПАНИЯТА ДА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА МЕРКА . С изключение на забраненото от закона, ако от частта на дружеството е установена отговорност, тя ще бъде ограничена до размера на заплатената сума за продуктите и / или услугите и при никакви обстоятелства няма да има последващи или наказателни щети. НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЩЕТИ, ТАКА, ПРЕДИШНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС.

15. Приключване

Ние можем да прекратим или спрем Вашия акаунт и да забраним достъпа до Услугата незабавно, без предварително известие или отговорност, по наша собствена преценка, по каквато и да е причина и без ограничение, включително, но не само нарушаване на Условията.

Ако искате да прекратите акаунта си, можете просто да прекратите използването на услугата.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да оцелеят след прекратяване, ще преживеят прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

16. Приложим закон

Настоящите Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Холандия, което приложимото законодателство се прилага към споразумението, без да се вземат предвид неговите стълкновителни разпоредби.

Неуспехът ни да приложим каквото и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба на настоящите условия се счита за недействителна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези условия остават в сила. Настоящите условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заместват и заменят всички предишни споразумения, които може да сме имали между нас относно Услугата.

17. Промени в услугата

Ние си запазваме правото да оттеглим или изменим нашата Услуга и всяка услуга или материали, които предоставяме чрез Услугата, по наше собствено усмотрение без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина цялата или част от Услугата не е достъпна по всяко време или за какъвто и да е период. От време на време можем да ограничим достъпа до някои части на Услугата или цялата Услуга до потребители, включително регистрирани потребители.

18. Изменения на условията

Можем да променим Условията по всяко време, като публикуваме изменените условия на този сайт. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези Условия.

Продължаващото ви използване на Платформата след публикуването на ревизирани Условия означава, че приемате и приемате промените. Очаква се да проверявате тази страница често, за да сте наясно с каквито и да било промени, тъй като те са обвързващи за вас.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата услуга след влизането в сила на каквито и да било ревизии, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, вече нямате право да използвате Услугата.

19. Отказ и разделяне

Никое отказване от страна на Дружеството на който и да е термин или условие, посочени в Условията, не се счита за по-нататъшно или продължаващо отказване от такова условие или отказ от каквото и да е друго условие и всяко неспособност на Дружеството да отстоява право или разпоредба съгласно Условията не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Ако някоя разпоредба на Условията се счита от съд или друг съд с компетентна юрисдикция за невалидна, незаконна или неприложима по някаква причина, такава разпоредба ще бъде премахната или ограничена до минималната степен, така че останалите разпоредби на Условията да продължат с пълна сила и ефект.

20. Потвърждение

Чрез ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГА ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НАС, ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЗВАТ ОТ ТЯХ.

21. Свържи се с нас

Моля, изпращайте вашите отзиви, коментари, искания за техническа поддръжка по имейл: [имейл защитен].